Leader Dalälvarna - inspiration för framtidens utvecklingsprojekt


Idag har jag och Cen Månsson, som jobbar med landsbygdsutveckling på Älvdalens kommun,  varit i Rättvik på ett möte med Leader Dalälvarna. Syftet med mötet var att inspireras av goda exempel och att börja "spåna" inför kommande Leader-projektperiod; 2014 - 2020.
På plats fanns tjejerna från Sunne, Anna Blomqvist och Anneli Jansson, som framgångsrikt arbetat med projektet Genius Loci i Sunne med fantastiska resultat!
Genius Loci betyder  - att utveckla platsens talang - och det har de verkligen lyckats med! Sunne ligger bland de 20 bästa i Svenskt Näringslivs ranking "Bästa företagsklimat" och har även mycket bra placring i NKI-undersökningen (nöjd kund index) som görs av SKL årligen. Läs mer om projektet Genius Loci på www.sunne.se/geniusloci
Leader Dalälvarnas verksamhetschef och styrelseordförande tillsammans med projektorganisationen för Genius Loci från Sunne
Efter den inspirerande föreläsningen om Sunne fick vi möjlighet att diskutera framtiden för Leader i vår region och hur vi kan ta till oss av deras sätt att arbeta. Lasse Nygårds, verksamhetsledare för Leader Dalälvarna, ledde diskussionerna och sammanställde det reslutat som kom fram.
Nu blir det en utvald arbetsgrupp som ska fortsätta arbetet med en ansökan till nästa programperiod som börjar 2014.
Om det blir samma område med de nuvarande 8 kommunerna i samverkan - det får vi se. Arbetet med framtidens LeaderDalälvarna har just startat.
Vi ser med spänning fram emot hur arbetet utvecklas!
Idag är Älvdalens kommun med i två Leaderområden ; Dalälvarna och Södra Fjällen.
Läs mer på:
http://www.leaderdalalvarna.se/
http://www.sodrafjallen.se/startsida.asp//Karin Hellström