Möte med landsbygdsutvecklare och Leader Dalälvarna


Landsbygdsutvecklare från Malung-Sälen, Gagnef, Mora/Orsa tillsammans med LeaderDalälvarnas verksamhetsledare, administratör och ordförande i LAG-gruppen.
Idag har jag varit i Leksand på möte med landsbygdsutvecklare från Mora/Orsa, Malung-Sälen och Gagnef kommun. Det var Leader Dalälvarna som kallade till mötet för att diksutera frågor som;
- nya ansökan till nästa Leaderperiod
- möjligheten att söka pengar till ungdomsprojekt
- eventuell projektmässa för Leader-projekt
- möjligheter att gå en utbildning för att lära om en ny utvärderingsmodell

Landsbygdsutvecklarna och Leaderkontoret träffas regelbundet och det blir ofta diskussioner om små och stora frågor - mycket av det vi jobbar med varje dag är ju landsbygdsutveckling!
Det finns fortfarande pengar kvar att söka till projekt.
Gå in på LeaderDalälvarnas hemsida och läs mer om vad som krävs: http://www.leaderdalalvarna.se/

Jag vill även "slå ett slag" för ungdoms-projekten!
Är du mellan 12-25 år? Har du en idé som du vill förverkliga?
Skriv ned:
- Vad du vill göra?
- Varför - vad ska det leda till?
- Hur mycket kostar det?
- Vem är du/ni som vill driva projektet?

Mejla din "ansökan" till karin.hellstrom@alvdalen.se
Karin Hellström, Tomas Nord (ungdomssamordnare i Älvdalens kommun) och en representant från LAG granskar de inkomna förslagen och utser de som får pengar till att förverkliga sin idé.
Inte svårt alls:)
Välkommen med din ansökan!

//Karin Hellström