tisdag 19 juni 2012

Utveckling av VasaloppsArenan

Igår hade vi möte med Vasalopskommunerna och Vasaloppet i Mora. Näringslivsansvariga från de tre Vasaloppskommunerna Älvdalen, Malung-Sälen och Mora träffar regelbundet Vasaloppet för att diskutera samverkansfrågor kring evenemangen kring Vasaloppet och utvecklingen av VasaloppsArenan.
Igår var det bland annat följande på agendan:
- Skolvandring i VasalopsArenen under Hälsoveckan (den 5 september)
- Utveckling och marknadsföring av VasaloppsArenan
- Vasaloppets sommarvecka
Från Vasaloppet fanns Jonas Bauer, Anders Holmgren och Mats Rylander på plats.
VasaloppsArenan utvecklas med bland annat nya leder, skyltning och nytt kartblad
Projektet VasalopsArenan har bl a arbetat med att förbättra lederna för cykel, vandring och skidor, tydliggöra skyltningen längs de olika lederna och tagit fram ett nytt kartblad.
Man håller även på att arbeta med så kallad "brunskyltning" längs VasalopsArenan.
I nästa steg blir det fokus på att marknadsföra VasaloppsArenan som ett besöksmål hela året om.
Läs mer om projektet på http://www.vasaloppet.se/wps/wcm/connect/se/vasaloppet/start/arena/
Vi på näringslivskontoret har under våren haft ett antal träffar för entreprenörer för att skapa paket i VasaloppsArenan. Vi hoppas att det blir många besökare som attraheras av de erbjudanden som finns och att det kommer att utvecklas med fler med våra duktiga entreprenörer i kommunen.
Har du idéer som du vill utveckla i VasaloppsArenan?
Kontakta Karin Hellström eller Tatjana Summermatter på karin.hellstrom@alvdalen.se eller tatjana@visitidre.se

//Karin Hellström