fredag 13 juli 2012

Sammanställning och rapportering i Stratsys

Nu "tömmer" vi information om vårt arbete under första halvåret 2012 och fyller på i Stratsys !
Just nu pågår arbetet med att sammanställa vad vi gjort under första halvåret på näringslivskontoret för att rapportera i Stratsys. Det är i Stratsys vi lägger upp våra verksamhetsmål och mått som vi ska uppnå.
Ett jättebra sätt att se till att vi gör "det vi ska" och att vi följer de uppsatta mål som politikerna satt upp.
Idag har jag sammanställt antal nystartade företag, företagsbesök, rådgivningar, workshops/företagarskola, föreningsmöten jag har genomfört under första halvåret 2012.
Karin Ardefelt kommer komplettera med "hennes siffror" när hon kommer tillbaks från semestern.

Nyregistrerade företag i Älvdalens kommun under de första 6 månaderna är: 28 stycken.
Placering enligt Svenskt Näringslivs ranking "Företagsklimat": + 56 platser till 169.

"Mina" siffror ser ut såhär:
Företagsbesök: 23 stycken
Rådgivningar till befintliga företagare: 14 stycken
Rådgivningar till nya företagare: 10 stycken
Workshop/företagarskola: 7 stycken
Deltagande på föreningsmöten: 14 stycken
Frukostmöten i södra delen av kommunen: 3 stycken
Nyhetsbrev: 6 stycken
Antal träffar på bloggen: cirka 30 000 stycken.

Observera att detta är ett antal av de mått vi satt upp - det är fler som jag inte sammanställt ännu.

När vi fyllt i informationen i Stratsys blir det analys av siffrorna för att se om vi uppnått de mål vi satt upp. Vi ska även dra slutsatser om det är rätt saker eller om vi ska förändra något i vårt arbete.

Vad tycker du?
Har du synpunkter på vårt arbete på näringslivskontoret? 
Hör gärna av dig!

//Karin Hellström