fredag 10 augusti 2012

Karin H går på semester

Idag, fredag den 10 augusti, "loggar jag ut" och tar semester.
Har du frågor till näringslivskontoret i Älvdalens kommun?
Kontakta:
Karin Ardefelt
0251 - 80 228
karin.ardefelt@alvdalen.se
eller
Karin Ljudén
0251 - 80 226
karin.ljuden@alvdalen.se

Ha det så bra - vi hörs och ses den 10 september igen!

Karin Helllström loggar ut och är tillbaks den 10 september igen
//Karin Hellström,
näringslivssamordnare på Älvdalens kommun