tisdag 14 augusti 2012

Man glömmer ofta helt bort den gruppen företag som står för runt 97% av alla företag i länet.

Företagarna i vår kommun har möjligheten att ta del av Dalalyftets fina kurser, Jag bad Peter Gunnebro som arbetar som biträdande projektledare för EU-projektet Dalalyft (www.dalalyft.se) som ägs av VBU att berätta lite kring vikten av kompetensutveckling för Dalarnas småföretag och projektet "Dalalyftet", jättespännande tycker jag eftersom Peter ständigt är ute och träffar småföretagarna.

-Det känns hedrande att få detta förtroende säger Peter, jag berättar gärna! Dalalyft har till uppgift att hjälpa länets småföretag att lyfta sina kunskaper och kompetenser ytterligare några snäpp inom områden som är av grundläggande vikt för överlevnad, utveckling och framgång. Företagsekonomi, Marknadsföring & Sälj, IT, Ledarskap, Affärsspråk, Tillgänglighet och Jämställdhet är huvudinriktningarna. Tack vare finansiering från Europeiska Socialfonden, ESF, blir det möjligt för småföretagen att delta i vårt projekt. Kostnaden är endast 1000 kr per företag, detta kan ses som en medlemsavgift och är en engångskostnad. Samtliga anställda får för denna tusenlapp ta del av alla våra fina kurser fram till hösten 2013.
Av Dalarnas alla företag är ca 97 % småföretag. Med småföretag menar vi företag med upp till 9 anställda. Dessa företag består ofta av mycket duktiga, flitiga och uppfinningsrika idésprutor och entreprenörer. Personer som skapar tillväxt och nya arbetstillfällen i länet. Personer som skapar nytänkande, innovationer och framåtanda i hela vårt avlånga och vackra landskap. Personer som är sanna överlevnadskonstnärer. Personer som av tradition inte gör mycket väsen av sig. Personer som biter ihop och “kör på”.
Jag är övertygad om att Dalarnas småföretag och dess medarbetare är mycket viktiga för tillväxten. De behöver uppmuntras och lyftas fram i media som våra vardagshjältar!
Trots att den här gruppen människor gör så mycket för vårt län så pratas det sällan om småföretagen i media. Man lyfter sällan upp och hedrar dessa duktiga människor eller ger credit för allt de faktiskt åstadkommer. Man pratar oftast i media bara om hur storföretagen satsar på än det ena och än det andra, får stora ordrar från utlandet samt hur storindustrierna skapar framtidshopp i våra svenska samhällen. Storföretag i all ära men man glömmer ofta helt bort den gruppen företag som står för runt 97% av alla företag i länet. Ja, man skulle nog kunna säga att siffran stämmer ganska bra in över hela riket.
I mitt jobb har jag förmånen att få träffa en stor del av dessa fantastiska människor. Vi träffas ofta ute i företagens lunchrum där vi tillsammans jobbar fram en kompetensutvecklingsplan. Vi renodlar affärsidéer och strukturerar upp tillvaron, allt för att företaget ska få en tydligare målbild att jobba mot. Tillsammans skapar vi “verkstad”. Vi ser också över eventuellt framtida rekryteringsbehov och hur vi kan hitta personer med de “rätta” kompetenserna att anställa. Vi pratar mycket om hur vi kan vända hinder till affärsnytta. Genom att ta vara på och anställa människor med olika typer av synliga och osynliga funktionsnedsättningar, människor som ofta helt i onödan står utanför arbetsmarknaden, skapas möjligheter och förståelse som leder till goodwill samt lönsamhet för företaget. Dessa medarbetare kan, med kunskapen om sin egen funktionsnedsättning, tillföra företaget många viktiga kompetenser för att nå fler kunder.
Dalalyft vill väcka nya insikter och kunskaper hos våra småföretagare och deras medarbetare. Starta en tankeprocess som senare ska leda till en utvecklande handlingsplan för framtiden.
Den snabbaste vägen till utveckling är genom utbildning. Utbildning kostar pengar. Mycket pengar. Genom Dalalyft ges många småföretagare och dess medarbetare möjlighet att till en mycket fördelaktig kostnad öka sina kunskaper.
Projektet startade i februari 2010 och fram till nu har vi sett att behovet av kompetensutveckling är mycket stort och när möjligheten ges skapar det positiva resultat. Projektet pågår fram till december 2013. När projektet inte längre finns så tror vi att samhället och vårt län skulle vinna mycket på att möjliggöra behovsstyrda utbildningar till småföretag på ett liknande sätt som Dalalyft gör. Detta tycker vi är en mycket viktig fråga för våra politiker!
Med dessa rader tackar jag för denna gång och önskar alla våra vardagshjältar lycka till!
Vid tangentbordet
Peter Gunnebro

Jag är ocks mer än övertygad om att Dalarnas/Älvdalens småföretagare är mycket viktiga för tillväxten, och jag hoppas innerligt att det även efter Dalalyftets period kommer att finnas god kompetensutveckling för småföretagarna här hos oss.
Jag vill också passa på att tacka våra vardagshjältar, och jag vill påminna er om att det är hög tid att gå in och anmäla sig till kurserna som Dalalyftet håller i höst .

Missa inte paketeringskurserna som drar i gång 5 och 6 september. Paketeringskursen är till för alla som vill sälja något tillsammans med något annat företag. Du säljer kanske en tjänst men behöver kombinera den tjänsten med exempelvis transport. Gå in och läs mer om Dalalyftets paketeringskurser. http://www.dalalyft.se/sv/hitta-utbildningar/

Karin Ardefelt