måndag 6 augusti 2012

Porfyr - en reseanledning till Älvdalens kommun!


Som jag redan skrivit här på bloggen finns det ett stort intresse bland företag och föreningar i Älvdalen att utveckla och paketera produkter och tjänster kring porfyr.
Idag har vi haft ett möte på turistbyrån i Älvdalen för att samla idéer för att söka projektmedel från LeaderDalälvarna i den sista ansökningsperioden som går ut den sista september i år.
Turistbyrån och VisitIdre är navet för att kunna nå ut och sälja produkter och tjänster för besöksnäringen i kommunen och Tatjana har goda erfarenheter från arbete med Leader-projekt - det är en styrka vi ska ta vara på!
En ansökan ska nu skrivas och skickas in till Leaderkontoret i Gagnef. LAG-gruppen, som beslutar om projektmedel, kommer att hålla sitt beslutsmöte den 28 november. Hur det går kommer vi givetvis att rapportera här på bloggen.
Porfyren kan utvecklas till en än större reseanledning till Älvdalens kommun - det tror vi på!

En vision om samarbete kring porfyrens utveckling i Älvdalens kommun
//Karin Hellström