torsdag 13 september 2012

En lösning på kontanthanteringen i Särna är nära

När jag började att turista här i norra delen av Älvdalens kommun för cirka åtta år sedan såg jag bristen på kontanter som bygdens största hot vad det gäller turistnäringen. Det är svårt att köpa varor och tjänster när det inte finns någonstans att ta ut kontanter och framförallt vid de tillfällen då det inte fungerar med en kortatomat.
Nu är lösningen nära vad det gäller kontanthanteringen i Särna med grannbyar!
Jätteskönt för oss privatpersoner och inte minst alla företag. Det är härligt att Konsum är med och tar ansvaret för bygden. Vårt samhälle står inför många strukturförändringar och det gäller att finna lösningar på de förändringar som sker.

Framför maskinen Carina Wall Peter Skytte och Helena Adolfsson.
Det är PTS (post och telestyrelsen) som som har stått för betalservicetjänsten tidigare i Särna men den 30 augusti var det slut på den upphandlingen. Av den anledningen har det varit viktigt att finna en ny lösning. Länstyrelsen har tillsammans med företagare, föreningar och kommunen arbetat med att tillsammans kartlägga behovet av en lösning med kontanthanteringen i Särna på uppdrag av PTS. 
Mattias Svensson föreningschef Konsum Norra Dalarna berättar att  man i dag, torsdag 13/9, håller på att installera den nya maskinen/stolpen och att man i morgon ska utbilda personalen och startskottet för de nya tjänsterna kommer att gå av redan i morgon efter lunch, därför gick jag ner för att se vad som hänt.
Du kanske undrar vad begreppet "kontanthantering" innebär. Det är allt från insättning av dagskassor, uttag med svenska/ utländska bankkort, sätta in kontanter på alla svenska banker, betalning av räkningar mm,mm.
Mattias Svensson berättar att man dessutom kommer att ha ett avtal klart vad gäller värdehämtning och växelleverans. Mattias påpekar att han nu hoppas på att alla företagare är intresserad av att lämna dagskassor hos dem.
- Det är viktigt att detta blir ett system som andvänds så att vi kan fortsätta med denna lösning. Det blir en form av "kretslopp" där pengarna i byn går runt. En lösning nu när det är långa avstånd mellan bankerna, säger Mattias.

Här knappar du in vilken tjänst det är som du vill utföra

Så här ser det ut när du ska betala din räkning.
Mattias ser gärna att alla företagare som är intresserade av växelhämtning kan kontakta honom via mejl mattias.svensson@konsumnorradalarna.com eller på telefon 073-3341426. Syftet är att företag ska gå samman och lösa detta behov gemensamt.
Tillsammans kan vi hålla ner kostnaderna för kontanthanteringen, dessutom är det ett lyft att tjänsten överhuvudtaget finns för oss.

-Vad kommer det att kosta att  få dessa tjänster utförda, frågar jag.
  • Betala en räkning kostar 32:-
  • Värdeavier 25:-
  • Uttag PG 25:-
  • Kontantuttag 15:-
  • Dagskasse insättningar 80:-
Reservation för förändringar

Om du söker information om vårt nya ombud/betalservice så kan du klicka på länken nedan.
http://www.westint.se/
//Karin Ardefelt