måndag 17 september 2012

Utveckla Dig och Ditt företag!


Kunskap är livets källa? Passa på att fylla på dina kunskaper under hösten i  Grövelsjön, Idre, Särna och Älvdalen.
Det finns mycket att välja på!
Hur kan man som företagare hålla sig uppdaterad med omvärlden när allt bara snurrar snabbare och snabbare?
Det är inte lätt att hinna med och många gånger kanske man inte prioriterar utbildning och omvärldsanalys.
Vi på näringslivskontoret samarbetar med många aktörer i Dalarna som hjälper till med omvärldsanalys och kompetensutveckling av företag i vårt län.
Idag har jag försökt att göra en sammanställning av de kurser och seminarier som erbjuds under september, oktober och november i vår kommun.
Troligtvis finns det fler - men jag har försökt att sammanställa de jag fått information om.

Välj och vraka - vilken kurs/seminarie vill du delta på för att utveckla dig och ditt företag?

Utvecklingsseminarie - 4-5 oktober
4-5 oktober - "Hur kan vi utveckla naturturismen i Älvdalen och Dalarna?"
Två fullspäckade dagar för dig som arbetar inom besöksnäringen. Hur kan vi bli bättre på att marknadsföra vår produkt och utvecka vår destination tillsammans?
Anmäl Dig nu! Läs mer i det uppdaterade  programmet http://www.alvdalen.se/upload/N%c3%a4ringslivskontoret/Naturturismseminare%20(2).pdf

Up To Date - 11 oktober - nytt datum!
I Idre anordnar Region Dalarna en utbildningsdag den 11 oktober på temat Up to Date.
En heldag där du som arbetar inom besöksnäring lär dig att tjäna mer pengar på det som du brinner för!
Mer info hittar du på www.visitidre.se

Sökoptimering - ett sätt att synas mer
Vill du lära mer om sökoptimering? ALMI anordnar tillsammans med näringslivskontoret och VisitIdre en kurs i Idre den 22 oktober och en i Älvdalen den 17 oktober.
Vill du veta mer eller anmäla dig? Kontakta oss på näringslivskontoret eller turistbyråerna i Idre eller Älvdalen.

Dalalyfts kurser:
Älvdalen
25/9 - Effektiva möten online, 8:00 - 10:00
1/10 - Ledarskap för småföretagare, steg 1,  13:00
6/10 - Ledarskap på för småföretagare, internt arbete, steg 1, 13:00
18/10 - Ledarskap på småföretagare, steg 2, 13:00
21/10 - Ledarskap för småföretagare internt arbete, steg 2. 13:00
8/10 - Paketering av tjänster

Särna
15/10 - Paketering av tjänster , steg 2, 08:00

Idre
16/10 - Ledarskap för småföretagare, steg 2,  13:00
Facebook för företaget, bas, - datum ej fastställt. Anmäl ditt intresse!
Facebook för företaget, medel - datum ej fastställt. Anmäl ditt intresse!
Utvecklingssamtal och rekrytering - datum ej fastställt. Anmäl ditt intresse!

Grövelsjön
15/10 - Ledarskap för småföretagare, steg 1, 13:00
29/10 - Ledarskap för småfötretagare, steg 2, 13:00
28/9 - Sociala medier för företag, steg 1, 08:00 - Anmäl dig nu!
28/9 - Sociala medier för företag, steg 2, 13:00 - Anmäl dig nu!

För att kursen ska genomföras måste 8 personer vara anmälda.
Priset för Dalalyftets kurser är en engångsavgift på 1 000 kronor. När du betalt avgiften kan du gå hur många kurser du vill!! Läs mer på www.dalalyft.se
Observera att du måste gå in och registrera dig på Dalalyfts hemsida innan du kan anmäla dig till kurserna - www.dalalyft.se

För anmälan eller frågor - kontakta oss på näringslivskontoret eller turistbyråerna i Älvdalen eller Idre.
Reservation för förändringar.


Frågor?
Kontakta mig på:
karin.hellstrom@alvdalen.se
0251 - 31 232

//Karin Hellström