Idrekonferensen 2012

I fredags och lördags anordnade Företagarna  i samverkan med Acudira och Älvdalens kommun den årliga Idrekonferensen, denna gång  på Hotell Älvdalen i Älvdalens kyrkby.
Ett 60-tal personer deltog på konferensen; företagare, politiker, tjänstemän, ungdoms-rådet och andra engagerade från regionen som ville vara med och diskutera framtidsfrågor för Älvdalen och Dalarna.

Ledningen på iCell bjöd på rundvandring i anläggningen och fika  för gästerna på Idrekonferensen
På fredag morgon inleddes konferensen med ett studiebesök på iCell, den nyetablerade anläggningen i Märbäck i södra Älvdalen som tillverkar miljövänligt material för isolering av retur-papper.
Ledningen och personal tog emot och visade runt på anläggningen som varit igång sedan i maj 2012.


På Hotell Älvdalen fortsatte deltagarna att lära känna varandra genom speed-dating. På några korta minuter fick alla möjlighet att presentera sig själva. Vem är du? Vad gör du? Vilka utmaningar har du? En bra övning!


Speed-dating - kommunalrådet träffar UF-företagare för diskussion
Jennie från Dalalyftet på spee-date med landshövdingen Maria Norrfalk
Jocke, VD på IdreFjäll träffar Cen , utvecklingsstrateg på Älvdalens kommun
Efter lunch fick vi det stora nöjet att lyssna till Elisabeth Thand Ringqvist, VD för Företagarna, som höll ett föredrag om "Det nya företagandet". Elisabeth visade statistik om företagandet i landet och fördomar vi har kring företag och företagare. Vi går raskt mot nya tider och nya sätt att arbeta med de digitala möjligheter som finns - affärsidéerna utvecklas allt mer till tjänster och drivkraften hos företagare är ofta inte pengar utan att få göra det man vill, när man vill.
Spännande och tänkvärt!
Work Shop - vilka fyra frågor är viktigast att jobba med 2012/2013? Carl Ström ,regionchef på Svenskt Näringsliv diskuterar med kommunchef, skolchef, ALMI, företagare och Berit Sisell som arbetat med arbetsmarknadsfrågor och socialt kooperativ i Älvdalens kommun
Eftermiddagen fortsatte med uppföljning av förra årets Idrekonferens. Vad har hänt med de frågor som togs upp förra året? Skolchefen, kommunchefen, kommunalråd och andra ansvariga fick berätta om årets som gått och arbetet som gjorts.
Det följdes av en work shop där deltagarna skulle svara på:
Vilka fyra frågor är viktigast att fortsätta jobba med under 2012/2013?
Politiker, ungdomsrådet , företagare och tjänstemän diskuterar framtid i Älvdalens kommun
Maria Norrfalk, landshövding, höll ett anförande om våra möjligheter för framtiden i Älvdalens kommun
Under eftermiddagen fick vi även lyssna till Maria Norrfalk, vår landshövding i Dalarna, som berättade om nuläge och framtidens möjligheter för oss i Älvdalen och Dalarna. Ämnen som kom upp hur kommande lågkonjunktur påverkar Dalarna, våra olika tillgångar i Älvdalen och hur vi kan ta vara på dem i framtiden.
Tack Maria för att du kom till Älvdalen och tog del av våra frågor!
Ungdomsrådet i Älvdalens kommun berättade om deras arbete på dag 2  under Idrekonferensen

Under lördagen var det ungdomsfrågor och evenemangsutveckling som stod i fokus.
Ungdomsrådet berättade om deras arbete i Älvdalens kommun - ett fantastiskt engagemang! Ett grupparbete  genomfördes med frågan ; hur gör vi för att få fler ungdomar att stanna eller flytta till Älvdalens kommun?
Bostäder, arbetstillfällen, mötesplatser, bra utbildning och delaktighet i beslut kom alla högt på listan från ungdomarna själva.

Som sista punkt på konferensen stod evenemangsutveckling - hur kan vi i Älvdalens kommun ta större del av Vasaloppet, Beyond Skiing, Idrekonventet 2012 och andra evenemang?
Maria Rydqvist berättade om hur hon tänker utveckla sin verksamhet och ta tillvara på de möjligheter som öppnas upp via evenemang.
Representanter från Vasaloppet och Beyond Skiing berättade om tillströmningen av besökare under deras evenemang.
Representanter från Vasaloppet och Beyond Skiing
Maria Rydkvist tillsammans med Karin Torneklint, moderator under hela Idrekonferensen 2012 
Många bra idéer kom fram och Norra Dalarnas Turistråd/VisitIdres representant Tatjana Summermatter tog sig an utmaningen med att vara evenemagssamordnare tillsammans med näringslivskontoret och företagare i kommunen.

När Karin Torneklint summerade de två dagarna resulterade det i ett antal punkter och frågor som var viktiga att arbeta vidare med:
- Tomter och bygglov
- Utbyggnad av bredband i hela kommunen
- Fler inflyttare/företagare till Älvdalens kommun
- Mötesplatser för ungdomar
- Event - hur kan vi arbeta med event - tillsammans!
- Skolan
- Trängslet - vilka möjligheter finns det?
- Ungdomar ska få vara med i beslutstrappan!
- Kommunikationer & lokaltrafik

Tack till alla som deltog under de två dagarna på Hotell Älvdalen!
Nästa års Idrekonferens kommer att hållas i Idre den 15-16 november.
Boka in datumet redan nu.

//Karin Hellström