onsdag 9 januari 2013

Ung Företagsamhet i grundskolan i Älvdalens kommun


UF - Ung företagsamhet arbetar med att få unga att se möjligheterna att bli entreprenörer
Hej Thomas Larsson, skolchef i Älvdalens kommun!
Igår var du och Evelina Bark Nordin från Ung Företagsamhet i Dalarna ute på skolorna i kommunen och informerade om ett UF-koncept som kan användas i grundskolan - kan du berätta lite mer vad det innebär?

- UF arbetar med två utbildningskoncept för att tidigt stimulera företagsamhet - eller, som de också uttrycker det, ta-för-sig-het - och entreprenöriellt lärande i grundskolan. Ett för låg- och mellanstadiet, som heter Vårt samhälle och ett för högstadiet, som heter Se möjligheterna. Båda koncepten öppnar för en ämnessamverkan som redan efterfrågas i våra styrdokument, så ett samarbete med UF är i själva verket att slå två flugor i en smäll
Igår samlades lärare från skolorna i Älvdalen, Särna och Idre för att lära mer om hur man kan använda UF:s utbildningskoncept för att stimulera unga till entreprenörsskap i skolan

Målgruppen var denna gången alla lärare som arbetar i skolorna - hur upplevde de er information?

- Med risk för icke uppmärksammade individuella avvikelser skulle jag säga att de var mycket positiva till koncepten och också uppfattade samordningsvinsten med de två flugorna... Alltså här serveras ett färdigt material med lärarhandledning - kan man som lärare bli annat än glad? Jag tror dessutom att alla ser behovet av att förse våra ungdomar med en entreprenöriell anda som kan skapa ett framtida gott företagsklimat i Älvdalens kommun.

Ni hann med alla tre skolorna i Älvdalens, Särna och Idre?

- Det gjorde vi. Och varje möte gav mer energi, så vi blev inte ens trötta. Eller, inte jag i alla fall. Det var ju faktiskt Evelina som fick slita.
  
Hur går ni vidare? När kan det blir aktuellt att eleverna får ta del av konceptet?

- I morgon? Det finns konceptlådor på plats. Vi ska beställa fler. Och det finns en utvidgning av det hela som vi diskuterat, men den törs jag inte gå in på förrän vi har alla förutsättningar på plats.
Thomas Larsson arbetar som skolchef i Älvdalens kommun
Stort tack Thomas för dina svar och ditt engagemang för att få fler unga att se möjligheten att bli entreprenörer i vår kommun!

//Karin Hellström