torsdag 28 februari 2013

Information från ALMI.


Jag har varit på ett informationsträff som ALMI bjöd in till. Jag hade nästan glömt att Vasaloppet hade börjat och jag blev chockad när jag möttes av så mycket  glada människor. Men efter en del tricksande fann jag mig en parkeringsplats. Jag möttes av en go och härlig feststämning i Mora, oj vad jag blev glad i hela kroppen! Informationsträffen  gav mig insikt i hur mycket ALMI har att erbjuda, här nedan gör jag en kort sammanfattning vad som gicks igenom för dagen, jag vill poängtera att det finns mycket mer - gå in och titta på ALMI GävleDalas hemsida: 
(ALMIS moderbolag ägs av staten). 

 Vad arbetar ALMI med? 


• Lån

• Riskkapital

RådgivningRådgivningsverksamheten i GävleDala vad det som vi fick information om vid detta tilfälle.

Rådgivning: Affärsutveckling för etablerade företag. Rådgivningen riktar sig till små och medelstora företag med potential att öka lönsamheten. (Rådgivningens fokus ligger på att öka lönsamheten, och naturligtvis en långsiktig överlevnad. (Detta är en förändringsprocess under 6-12
månader))
 
Rådgivning vid Innovation : här kan du få hjälp i ett tidigt stadie om du tror dig sitta med en innovation, detta gäller så väl privatpersoner som företag. Här kan du få hjälp med utvärdering av din idé, rådgivning och eventuell finansiering för att komma vidare.  Här finns förstudiemedel: 15-50 tkr att ta del av. (kan tänkas att man kan växla upp det med 50 tkr hos Länsstyrelsen).
 
 
Aaffärsutvecklingscheckar:  är inte "sjösatt ännu" men kommer inom kort! 
 
IFS rådgivning: detta är en fördjupad rådgivning till personer med invandrarbakgrund.
 
IT-rådgivning Gävle Dala E-marknad 2013: Oberoende rådgivning i IT frågor som hjälper ditt företag att förstå och finna verktyg för att marknadsföra företaget på internet.
 
Mentorskapsprogram. Är till för befintliga företag som står inför nya utmaningar, eller bara vill utveckla företaget. Här matchas efter behov en företagare och en mer erfaren företagare (mentor) samman. Efter ett färdigutarbetat program strävar de sedan vidare mot "stjärnorna".
 
 
 
 
Jag själv som egen företagare gick mentorskapsprogrammet och nådde "trädtopparna". Jag vill varmt rekommendera mentorskapprogrammet, det var något av det mest lärorika jag har gjort som företagare.
Invest inDalarna: Hjälper till med att främja investeringar i regionen. Gå in och titta på regionens samlade hemsida.
 
 
Karin Ardefelt