Nu är Flötningen på väg att bygga fiber!

Tillgång till fiber är av mycket stor vikt för landsbygdens framtid, ska vi kunna försörja oss och leva på landsbygden då är fiber/bredband mycket viktigt för boende, potentiella inflyttare och inte minst för våra företag. Företagen är navet för att vi ska få inkomster och service här som vi bor, för dem är det av mycket stor vikt att de ges samma förutsättningar som företag i städerna. Jag vill påstå att det är en av den viktigaste infrastrukturutmaningar som vi står inför. Här nedan kan ni läsa om Agne Fredriksson från Flötningen som engagerat sig i fiberutbyggnaden i Flötningen, det är Flötningen som är den by i vår kommun som först har blivit beviljade stöd från Länsstyrelsen för att bygga ut fiber, kan ni tänka er att det blev lilla Flötningen som blev först ut, bra jobbat måste man säga.

Älvdalens kommun satsar nu på utbyggnad av fiber läs mer om detta på kommunens hemsida, Kommunen arbetar med stamnätet ( det vill säga den fiber som går ut till byarna, och sedan är det byarna själva som bygger sina egna så kallade "byanät").Hej Agne kan du kort berätta vem du är?
Jag är man, 66 år gammal, ingenjör, pensionerad sen några år, gift med en stockholmstjej sen 40 år tillbaka, vi har två söner och alla bor vi i Stockholmsområdet. Jag har bott här sen 1968.

Vad har du för kontakt med Flötningen?
Jag är född och uppväxt i Flötningen, bodde på Sorkmyren tills jag skulle börja realskolan i Falun, 13 år gammal, då jag flyttade och bodde hos min äldre bror i Bjursås. Sen tio år tillbaka har vi ett fritidshus i Flötningen där vi nu, efter pensioneringen tillbringar ganska mycket tid!

Varför har du engagerat dig i fiberutbyggnad i Flötningen?
När vi började bygga vårt fritidshus där 2003 fick jag kontakt med några bekymrade bybor som hade försökt få ADSL som byggdes ut i kommunen då, till Flötningen . Jag kollade lite då och konstaterade att alla beslut var tagna och nätet var mer eller mindre klart, Flötningen skulle få en mobilmast så det skulle nog bli bra där också. Vi fick mobilmast, men nåt bredband fick vi inte!
I Solna där vi bor hade vi 10Mbps bredband (kostade 199kr/mån), i Flötningen hade vi 0,1 Mbps(kostade 199kr/mån). Samma pris, 100 ggr sämre!
På hösten 2010 ringde mig en annan bekymrad bybo och berättade att några entreprenörer i Älvdalens kommun vill få igång ett pilotprojekt, där några byar skulle gå före och tillsammans med kommunen studera möjligheten att bygga ett fibernät i kommunen utan stöd av kommersiella aktörer. Man ville ha med 6-8 byar men villkoret var att de som ville vara med var tvungna att peka ut ”någon” som skulle hålla ihop byns aktiviteter och vara kontakt mot övriga byar och kommunen. Flötningen/Storbo hade ingen som kunde/ville ta på sig detta, men han var ändå angelägen om att denna gång skulle vi vara med. Ville jag vara denne ”någon” i Flötningen? Som ni förstår var jag inte svår att övertala, det ville jag!

När började er förening engagera er i frågan?
Vi hade ingen fiberförening då, utan en projektgrupp bildades som fick ett uppdrag, från en i byn befintlig förening, Flötningens bygdegårdsförening, att göra en studie och se om det var realistiskt att bygga ett fibernät i Flötningen och Storbo med omnejd. Bygdegårdsföreningen hade några krav på oss men ett av de viktigaste var ”ni måste prata med alla fastighetsägare om detta, ingen får komma efteråt och säga, varför har ingen pratat med mig”. Förutom ett möte på Älvdalens kommun hösten 2010 så gjorde gruppen inte så mycket förrän på nyåret 2011. Vi hade en ganska intensiv vårvinter och projektgruppen träffades nog ett tiotal gånger.

Kan du lite kort berätta för mig hur arbetet har gått?
Efter det inledande arbetet blev det klart att vi kunde bidrag till förstudien från Leader, som är en organisation inom Länsstyrelserna. Vi sökte och räknade med att få beslut i mars 2011, det fick vi inte, inte heller i juni fick vi nåt beslut men i oktober beviljades vi 50 tkr till förstudien. Vi gjorde inte så mycket mer på hösten utan återupptog arbetet på nyåret 2012, när jag åter var på plats. Nu hade vi problem i by-projekten för vi tyckte att Älvdalens kommuns del av hela studien inte kom igång. De fyra byar som kommit igång i norra kommundelen, Särna, Gördalen, Grövelsjön och Flötningen träffades några gånger i gemensamma projektmöten och vi kom bl.a. överens om hur vi skulle försöka påverka kommunen så att de kom igång. En annan viktig händelse i dessa gemensamma möten var att vi fick kontakt med ett företag som heter byNet, vars affärside passade mycket bra med våra planer. Vi använde en del av stödpengarna från Leader för att få gjort en första projektering av ett nät i Flötningen/Storbo. Det enda ingångsdata de behövde var ”vilka är intresserade av att ansluta sig”. Vi hade pratat med alla, nåja 99 av 116 fastighetsägare hade vi fått tag på, och visste att 46 av dessa var intresserade av en anslutning. byNet levererade resultatet av projekteringen till oss juni 2012 och med det i hand visste vi att det är möjligt att bygga ett nät i Flötningen/Storbo. Vi hade hela tiden jobbat med målet att insatsen för att ansluta sig skulle ligga i intervallet 10-15.000 kr. byNets kalkyl visade att det skulle vi klara. När det stod klart att det var möjligt att bygga nätet bildade vi i projektgruppen, påhejade av Bygdegårdsföreningen, den förening som skall bygga och äga nätet i byn, Flötningen/Storbo fibernät, ekonomisk förening. Dessutom med kalkylen som underlag ansökte vi hos Länsstyrelsen i Dalarna om bidrag för att bygga nätet. Den 23 april i år fick vi så det formella beskedet om att vi beviljats bidrag på upp till 70% av kostnaden att bygga nätet.
En annan viktig händelse på våren/försommaren 2012 var att kommunens tjänstemän fick uppdraget att utarbeta en kommunikationsstrategi som skulle beslutas i kommunen tidigt på hösten. Beslutet kom
kanske inte tidigt på hösten, men beslutet kom och det har sedan lett till att kommunens del av detta projekt har rullat på bra!

Kan du berätta kort för mig vem ni har fått stöd ifrån och vad detta stöd ska användas till?
Vi fick stöd från Leader med 50.000 kr för att genomföra förstudien. Vi har nu beviljats stöd från Länsstyrelsen med som sagt 70% av kostnaden att bygga nätet, av dessa kommer 56% från Jordbruksverket, i form av glesbygdsstöd och 14% från Post och Telestyrelsen, bidrag för utbyggnad av telekommunikation i områden där inga kommersiella företag är intresserade.

Har det varit mycket jobb Agne?
Vi gjorde onödigt mycket jobb i början med fel saker, vi startade med att lära oss om single mod fiber, Stadsnätsföreningens krav på fibernät, dimensioneringsprinciper och annat av teknisk karaktär. Det som varit det viktigaste jobbet, som också tagit mycket tid, har varit att prata med alla fastighetsägare. Det är inte jobbigt men när man träffar en gammal skolkamrat som man inte sett på 10 år så blir det mer än den halvtimme som man kanske planerat. Dessutom har vi i vårt område ganska många fritidshus och då är det bara någon enstaka vecka som man har tillfälle att träffa dessa fastighetsägare. Vi har hållit på nu i 2,5 år och vi har faktiskt inte kunnat prata med alla, men de har fått brev, mail och SMS. Det jobbigaste är all dokumentation som myndigheterna kräver. Här är det bra om man har någon med lite vana att skriva, och lite ordning och reda. Här hoppas jag att näringslivskontoret kan bistå er med kontakt till oss som gjort det redan, jag är säker på att några av oss och även andra har möjlighet att stötta er i detta jobb.

Hur känns det nu när ni har kommit ett stort steg närmre målet?
Naturligtvis är det väldigt glädjande att vi kommit så här långt. När beskedet kom var jag hemma i Solna och jag firade med min fru med ett glas champagne. Grabbarna i Flötningen hade ju jobb att gå till så jag får fira med dem en annan gång, definitivt när vi inviger nätet. Men redan dagen efter så inser vi ju också att det är nu jobbet börjar. Vi avser bygga i sommar och det innebär att det närmsta halvåret blir det nog heltidsjobb i Flötningen. Med lite distans till beslutet känns det också en aning konstigt att den kanske minsta byn i kommunen är först ut! Men vi har varit och är många eldsjälar som har jobbat för detta på flera fronter och vi tänker inte be om ursäkt för att vi blev först, förhoppningsvis kan vi vara en förebild för andra små byar!

Hur går ni vidare nu?
Vi planerar årsstämma i föreningen för att fatta formellt beslut om att bygga. Vi håller på med anbudsförfrågningar, ansökan till Länsstyrelsen om miljötillstånd, Trafikverket om tillstånd, Nodava, Fortum och Telia om kabelanvisningar mm, mm.

När tror du att Flötningen har fiber?Flötningen har fiber 1 november i år. Till jul kan alla surfa, ringa och titta på TV via vårt nya fibernät!

Är det något speciellt som du har lärt dig på vägen?I mitt yrkesliv var jag verksam i privata näringslivet, jag hade aldrig något att göra med myndigheter. När jag och även de andra konfronterades med procedurer och planer i offentlig verksamhet var det något vi inte var vana vid. Antalet dokument som behövdes för beslut var vida högre än jag var van vid och tiden till beslut var inte dagar eller veckor utan snarare månader. Efter ca drygt halvårs arbete var det ytterst nära att vi lagt av det kändes helt enkelt hopplöst. Men vi bet ihop och fortsatte, vi hade ju gott om exempel från byar i andra delar av landet som gjort detta och för de flesta hade det tagit flera år att bli färdiga. En annan sak som jag nog redan visste är att det finns gott om folk som gärna rycker in och hjälper till, många är entusiastiska inför uppgiften och jobbar på. Men man gillar inte det där jobbet som ordförande eller kontakter med myndigheter och andra, bara ett samtal till kommunens näringslivssamordnare kan kännas läskigt! Man vill ha ”nån” som fixar sånt!

Är det något annat som du vill dela med dig av?
Ni som funderar på att göra detta i er by stirra er inte blinda på att jag råkar vara ingenjör! Det är inte en ingenjör ni behöver! Det viktigaste jobbet ni har i byn är att prata med alla era grannar! Dela upp byn i mindre delar, 10-20 fastigheter, dela upp jobbet mellan er och prata med alla. Om ni behöver underlag eller någon som ni vill ha med på ett stormöte, se till att få med någon från de byar som nu går först, det var ju det som var meningen med hela upplägget! Karin hjälper er gärna att få kontakt med oss!

Tack Agne för att vi fick ta del av ert arbete, och för att vi fick veta lite mer om dig. Vi önskar er nu all lycka i ert fortsatta arbete. Landsbygden är beroende av att det bor människor där som vill engagera sig för framtiden, tack för att ni alla finns där ute i stugorna!


http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/09/en-sista-paminnelse-for-dig-som-vill-ha.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/04/under-pasken-har-sarnafiber-startat-sin.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/04/nu-har-vi-varit-i-grovelsjon-igen-for.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/02/vi-gar-mot-ljusare-tider.html// Karin Ardeflt