fredag 24 maj 2013

Sammanfattning av frukostmöte 22 maj i Älvdalen

I onsdags, 22 maj, vad det åter dags för företagsfrukost på Hotell Älvdalen. Ett 40-tal besökare hade kommit för att ta del av dagen program som bestod av information från Företagarna, Älvdalens kommun, kommunens nya Arbetsmarknadsenhet, de fantastiskt duktiga UF-företagen Knäckedalen, Grace me och H.I.M. samt Annelie Månsson och Evelina Bark Nordin från UF Dalarna, Visit Idre, Morgan Marklund som berättade om cykelmöjligheterna i Älvdalen samt Dalabotten AB.

Eva Pettersson, som är ordförande i Företagarna Älvdalen, berättade om hur positiva elevernas omdömen av Björn Söderbergs föreläsning var, som hölls under företagsmässan. Eva uppmanade även alla som var med på företagsfrukosten att koma med förslag på programpunkter och ämnen till årets Idre Konferens, som kommer hållas 15-16 november, kontakta Eva för förslag: 070-304 26 96 eller eva@lpskog.se.
Mer eller mindre fullsatt på frukostmötet 22 maj.
Därefter fick kommunchefen Stefan Linde i uppdrag att berätta om den omorganisation som kommunen just nu håller på med. Syftet med denna omorganisation är att förkorta beslutsleden, göra en så effektiv organisation som möjligt, att få in yngre i kommunfullmäktige samt att öka medborgarinflytandet – allt detta ska träda i kraft 1 januari 2015.

Som det ser ut idag finns det ett antal nämnder, och dessa ska bantas ner till fyra utskott; allmänna utskottet, barn- och ungdom, vård- och omsorg samt utvecklingsutskottet. Exakt i vilket av dessa utskott som Näringslivskontoret kommer att styras ifrån är ännu inte bestämt, även om det enligt logiken pekar mot Utvecklings- eller Allmänna utskottet, och det är bland annat det som den utvecklingsgrupp som driver omorganisationen ska ta fram (och i denna grupp sitter även jag, Frida Torsein, med).

Det finns många avdelningar inom kommunen som ännu inte har ett bestämt styre ifrån de fyra utskotten, t.ex. den nya Arbetsmarknadsenheten. Det innebär inte att avdelningarna ska tas bort, det handlar bara om deras placeringar i de olika utskotten. För att ta fram förslag till vilket utskott de olika kommunala kontoren ska hamna under tar man hjälp av kommunens medarbetargrupp som består av ett 30-tal personer - och i den gruppen får alla som arbetar i kommunen delta, från hemtjänstpersonal och trafiksamordnare till vaktmästare och integrationssamordnare. En dialog om denna tjänstemannaomorganisation hålls även med Ungdomsrådet.

Efter Stefans presentation av omorganisationen var det dags för Björn Tegnér, som arbetar som coach på kommunens nya Arbetsmarknadsenhet. Denna enhet ska hjälpa till att säkra kompetensförsörjningen, och se till att få ut långtidsarbetslösa (som varit arbetslösa i mins 15 månader) i arbetslivet. Staten subventionerar lönen för dessa personer, vilket innebär att en lön på 18 000 kronor i månaden bara kostar en arbetsgivare 3 000 kronor i månaden. Björn berättade att vi i Älvdalens kommun är ganska bra på att använda denna metod – men vi kan bli ännu bättre! När företag och arbetsmarknadsenheten samverkar kan detta hjälpa fler till praktikplatser och arbete.

Först ut bland UF-företagen som vad med på frukostmötet var Grace me UF som har tillverkat och sålt snygga armband i skinn och metall, och därefter var det H.I.M. UF som ordnade en hälsomässa i Älvdalens Sporthall i slutet på februari i år. Dessa driftiga UF-företagare lyser när de berättar om sina företag och upplevelser, vilket är riktigt roligt att se!

De driftiga unga damerna på Knäckedalen UF som tod silver i SM i UF!
Annelie Månsson och Evelina Bark Nordin presenterar sig kort och spelar upp en filmsnutt från SM i UF, där ett annat av Älvdalens UF-företag tog silver i kategorin Bästa monter – Knäckedalen! Dessa UF-entreprenörer får sedan berätta om sitt företag, hur de arbetat dag och natt med att baka tunnbröd, hur de byggt upp sin fina monter och hur de växt under tiden de drivit sitt företag. Att ta silver av alla Sveriges drygt 22 000 UF-företag är inte någon dålig bedrift, och vi på Näringslivskontoret är mycket imponerade! Grattis!

Tatjana Kronborg Summermatter på Visit Idre berättade om statistiken över gästnätterna i vår kommun, dessa har bara ökat sedan 2011, och vi hoppas på en ökning även i år. Den största kategorin bland gästnätterna är stugor, och av alla gäster är 20 % från utlandet, och då främst från Danmark, Tyskland, Holland och Norge. På Visit Idre håller man även för fullt på med förstudien om Geo-turism, och man har nu kunnat peka ut tre intressanta målgrupper för denna typ av turistattraktion. Förutom detta slog Tatjana också ett slag för mötet den 29 maj på Postiljonen i kommunhuset, där alla är välkomna att komma med förslag och idéer till hur vi tillsammans kan utveckla Vasaloppet och Vasaloppsarenan. Kontakta Tatjana: tatjana@visitidre.se.

Morgan Marklund, som studerar på Naturbruksgymnasiets YH, är en eldsjäl som har varit med och bildat en intresseorganisation som träffas varje tisdag för att upptäcka Älvdalens leder och stigar med mountainbikes. Han har ett samarbete med Älvdalens Sportcenter, där de tagit fram en Älvdalscykel, en mountainbike med fjädring på framhjulet. Låter inte detta intressant? Intresseorganisationen har en öppen grupp på Facebook, sök på Älvdalen MTB så hittar ni dit, eller ring Morgan på telefon 073-952 71 72!

Träskobottnar i al som tillverkas av Dalabotten AB i Västäng, Älvdalen.
Sist ut var Thomas Engström på Dalabotten AB som tillverkar bottnar för träskor i Västäng, Älvdalen. Thomas berättar att det allra bästa träet att tillverka dessa bottnar av är al, och han visar upp de olika stegen som varje träskobotten tar innan det blir en ”färdig” botten att göra skor av. Företaget har i dagsläget 4 anställda. Dalabotten ABs ägare driver även Dalaclogs, som har butik och tillverkning av träskor i Oxberg.
Jag vill tacka alla som besökte frukostmötet, alla som var med och presenterade sig och sina bedrifter samt Företagarna Älvdalen för gott samarbete! Nästa frukostmöte blir 28 augusti, samma tid och samma plats – välkomna då!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/03/frukostmote-i-alvdalen-20-mars.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/05/cykelvasa-och-skolvandring.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/01/frukostmote-i-idre.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/12/valfyllt-pa-frukostmote-i-alvdalen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/11/fullt-med-energi-pa-frukostmote.html
http://karinhellstrom.wordpress.com/2013/05/22/frukostmote-i-alvdalen-2///Frida Torsein