onsdag 8 maj 2013

Styrelsemöte Företagarna Särna - Idre - Grövelsjön och Företagarna Älvdalen i Bunkris brandtorn

Måndag den 6 maj, hade Företagarna Särna – Idre – Grövelsjön och Företagarna Älvdalen gemensamt styrelsemöte i Bunkris Brandtorn.  Mötet inleddes med en mycket god middag som Peter och Helena Andersson på Renbiten stod för – renkebab och renkött i många olika former.

Bunkris brandtorn som byggdes någon gång under 1890-talet.
Bunkris brandtorn byggdes på 1890-talet, eftersom man hade startat ett omfattande brandbekämpningsystem vid denna tid runt om i landet. Brandtornet användes även under andra världskriget av försvarsmakten som luftbevakningscentral, genom Lottorna. Brandtornet är strax över 24 meter högt, och ligger 600 meter över havet.

Under middagen berättade Helena och Peter om vad det var vi fått att spisa och om sin renskötsel och hur det gick till när de startade Renbiten. Eftersom det idag är svårt att bara livnära sig på rennäringen beslöt de sig 2006 för att starta en till verksamhet, Renbiten, där de startade en butik och började förädla renköttet.

Jättegod "renkebab"
Förutom detta berättade de även om olika svårigheter man stöter på som renskötare. Länsstyrelsen i Jämtland som bestämmer hur många renar renskötarna i Idre får ha, medan Länsstyrelsen Dalarna är de som bestämmer i t.ex. hur mycket rovdjur som får finnas i området, vilket leder till en hel del problematik. Ett annat problem, som även andra som livnär sig på närproducerad mat råkar ut för, är problemet med kyltransporter, som försvårar möjligheten att kunna sälja sina produkter till andra orter runt om i landet.

Efter Helena och Peters presentation välkomnade ordförandena Leo Persson (Företagarna SIG) och Eva Petterson (Företagarna Ä) alla och öppnade mötet. I vanlig ordning godkändes dagordningen, och man valde sekreterare och protokolljusterare för aftonens möte.

Leo Persson, ordförande Företagarna Särna - Idre - Grövelsjön
 
Styrelsemedlemmen Thomas Olsson och ordförande Eva Pettersson, båda från Företagarna Älvdalen.

När föregående protokoll lästs, gick man igenom Idrekonferensen 2012, och även åt vilket håll man vill gå med Idrekonferensen 2013, som kommer att hållas den 15-16 november. Ett önskemål man uppfattat från förra års Idrekonferens var att man ville ha mer tid under konferensen för lokala frågor. På företagsfrukostarna är det meningen att man under året ska ta in olika synpunkter från frukostmötesdeltagarna vilka ämnen de är intresserade av att ta upp på årets konferens.

Tack Företagarna Ä och Företagarna SIG för ett trevligt styrelsemöte!
//Frida Torsein och Karin Ardefelt