fredag 3 maj 2013

Töfsingdalens nationalpark i Älvdalens kommun

För närvarande pågår ett arbete om att göra Sveriges nationalparker mer tillgängliga för upplevelser, såsom naturturism. Länsstyrelsen i Dalarna har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att göra en översyn av föreskrifterna för bland annat Töfsingdalens nationalpark. Skälet är att undersöka om möjligheten att bedriva turistverksamhet i parken kan öka.  Länsstyrelsens utredning om detta ska vara redovisat till Naturvårdsverket den 31 maj 2013.

Jag vill förtydliga att det är Töfsingdalens nationalpark som berörs i Älvdalens kommun (Fulufjället saknar föreskrift mot kommersiell verksamhet därmed berörs de ej). Om du vill läsa mer om vad som gäller för kommersiell verksamhet vid Fulufjället så kan du klicka här.

Länsstyrelsen bjuder in till möte för att samtala kring nya möjligheter till naturturism i Töfsingdalens nationalpark på  Kulturhuset i Idre.

Klicka på länkarna för att kommentera om konsekvensanalysen och förslaget till föreskrifter, men jag vill uppmärksamma er på att det är kort om tid. Synpunkter måste vara inne senast fredagen den 24 maj.
Synpunkter ska ni skicka direkt till Anders Heurlin:
Anders Heurlin
Naturförvaltning
anders.heurlin@lansstyrelsen.se
023-81161


//Karin Ardeflt