måndag 27 maj 2013

Ung Företagsamhet - vad är det?

Efter frukostmötet den 22 maj fick vi träffa Evelina Bark Nordin och Annelie Månsson på UF Dalarna igen. De hade bjudit in mig, Frida Torsein, Karin Ardefelt, kommunalrådet Nils-Åke Norman, skolchefen Thomas Larsson på Älvdalens kommun och Eva Pettersson, ordförande i företagarna, och Erik Björklöf, VD på Älvdalens utbildningscenter.

Syftet med mötet var för att de ville berätta vad UF Dalarna gör och hur de arbetar. Ung Företagsamhet är en ideell organisation, som tillsammans med skolan ska inför entreprenörskap och engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Enligt undersökningar som gjorts blir 24 % av de som gått igenom utbildningen som UF-företagare egenföretagare, och i snitt anställer de 4 personer. Sammanlagt har de elever som sedan blir företagare bidragit till att 130 000 nya arbeten skapts.

Enligt en undersökning från Handelshögskolan i Stockholm ser man vad som händer med de elever som haft ett UF-företag. Klicka på bilden för att tydligare läsa.

Evelina Bark Nordin var och besökte nästan alla skolorna och träffade alla lärare som arbetade den dagen, i vår kommun i vintras, för att berätta mer om de konceptlådor som skolorna, låg- och mellanstadiet, erhållit.
För årsklass 2-5 heter konceptlådan ”Vårt samhälle”, och den innehåller fem lektioner där eleverna får lära sig hur vårt samhälle är uppbyggt och hur viktigt arbetslivet och människorna är, vad demokrati är för något. Den ska även träna barnen i samarbete, problemlösning, kommunikation, argumentation.

De olika koncepten från Ung Företagsamhet.
”Se möjligheterna” heter konceptlådan som riktar sig till elever i årsklass 6-9, och är även den anpassad för fem lektioner. Denna box ska lära eleverna att få en grundläggande förmåga i entreprenörskap. De ska lära sig de fyra grundstenarna i entreprenörskap: att se behov och hitta lösningar, tänka nytt och kreativt, att kunna presentera sig själv och sina idéer samt att tro på sig själv.

Nu i slutet på maj ska Evelina Barn Nordin åka med ett antal elever från får kommun och andra delar av Dalarna, till Trysil på ett sk. Innovation Camp. På denna workshop ska eleverna få riktig träning i att lösa ett företagsproblem genom kreativitet och problemlösning, under en begränsad tid. Undet detta camp tränas de i kreativitet och gruppdynamik, casepresentation, brainstorming, affärsplan och sist att presentera sitt förslag inför en jury.

På gymnasiet kallas utbildningskonceptet för UF företagande, och startade på 1980-talet. Under ett läsår ges eleverna möjlighet att skaffa en affärsidé, registrera ett UF-företag, driva det genom att sälja sina tjänster och varor och att mot årets slut avveckla företaget. Under detta läsår har alla UF-företagen en rådgivare från näringslivet.  Under tiden de driver sitt företag utvecklar de sin förmåga att samarbeta, lösa problem och större tro att lita till sin förmåga.

De ska under året gå igenom fem steg; att registrera sitt företag och betala registreringsavgift, skriva en affärsplan, träffa sin rådgivare, ha minst två säljtillfällen samt att skriva en årsredovisning. Till dessa steg måste de ha minst tre tilläggsmoment, som kan vara t.ex. att göra en hemsida, en logga, göra en miljöplan för företaget eller liknande.
I år var det rekord i antal UF-företag - över 22 000 registrerade!
Förutom alla dessa aktiviteter erbjuder riksorganisations UF även ett nätverk för före detta UF-elever, som ska stimulera fortsatt företagande. Detta nätverk kallas UF alumni.

Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/01/arets-uf-foretag-i-alvdalen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/01/ung-foretagsamhet-i-grundskolan.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/11/him-uf-anordnar-halsomassa-under.html//Frida Torsein