Allan Bengtsson - Idre Yrans eldsjäl

Nu kommer tredje och sista delen i vår bloggserie om vår kommuns tre största evenemangs eldsjälar. Dagens inlägg handlar om Allan Bengtsson, som i utvecklar och driver Idre Yran 2013 mot målet. Här berättar Allan om sig själv och sitt arbete med Idre Yran.

Allan Bengtsson, som är en av eldsjälarna bakom årets Idre Yra.
Hej Allan, har du möjlighet att beskriva dig själv lite kort?
Är en äventyrlig entreprenörstyp, som stimuleras av all typ av utveckling. Envis och lite bullrig emellanåt, i egenskap av att vilja driva processer framåt. Samtidigt omtänksam och målmedveten.

Bor du i Idre, om inte varför engagerar du dig just i detta evenemang?
Bor inte i Idre, men har hus i Gränjesåsvallen. Är uppväxt och boende i Stockholm. Engagemanget bottnar i kärleken till människorna, och den fantastiska natur som Idre har att erbjuda.

Hur länge har Idre Yran drivits, berätta gärna lite kort om utvecklingen?
Det började 1999, och i år är det 15:e gången som Idre Yran går av stapeln. De första tre till fyra åren var av god kvalitet, men sedan har luften gått ur lite. I år ska Idre Yran ta steget mot den standard som den hade från början.

Idre Yran
Hur länge har du varit engagerad i IdreYran?
Sedan 2/10 2012, då jag genom Idre Yran-generalen Bengt Olsson fick tillstånd att presentera mina idéer på ett möte i Idre, inför styrelsen och företagarna i byn.

Vad är det som driver dig till detta engagemang?
Mina rötter finns i Idre, där min mor är född. Det är en önskan om att kunna få ge någonting tillbaka för alla år som jag har haft förmånen att få vistas i Idre. Och bygden behöver Idre Yran.

Fortsätter du nästa år?
Absolut!

Hur många är engagerade?
En styrelse på 8 personer, en massa funktionärer, och några eldsjälar.

Är det svårt att finna finansiering/medhjälpare?
Svårt att svara på med det upplägg som har varit de senaste åren. Arbetet med finasiärer och medhjälpare måste påbörjas i direkt anslutning till avslutningen av innevarande års Idre Yra.

Är det något speciellt som ni saknar, i form av hjälp, idéer, marknadsföring, kunskap, infrastruktur m.m?
Vi behöver ett politiskt beslut som värnar om Idre Yran. Och det beslutet ska ligga till grund för en positiv syn på evenemanget. Idag är fokus på det dåliga, och det gagnar inte utvecklingen av sommarturismen i Idre med omnejd. Resten växer fram genom det lokala engagemanget.

Är det något nytt som händer i år?
Ett praktiskt samarbete har inletts med Idre Fjäll, där vi i år genomför Idre Yran Car Show 2013.

Har du något speciellt som du skulle vilja dela med dig av?
Jag skulle vilja se ett växande mod, och ett mer positivt tänkande kring frågorna som handlar om utveckling av Idre Yran. Fokus på det goda, för vi har bara möjligheter att förbättra.


Tack Allan för att vi fick intervjua dig!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/06/helena-adolfsson-sarna-festveckas.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/06/intervju-med-torbjorn-wallin-arrangor.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/07/bunkris-brandtorn-och-idreyran.html//Frida Torseinhttp://idreyran.se/