onsdag 20 november 2013

Fiber i centrala Älvdalen

Igår, tisdag 19/11 2013 sattes äntligen Älvdalens fiberstadsnät i drift - "Norra Dalarnas Stadsnät" i Älvdalens kommun. I och med det har större delen av Norra Dalarnas Fastighets AB:s lägenhetsbestånd, drygt 220 lägenheter, i centralorten och Rot tillgång till alla data-, TV- och telefonitjänster, som ingår.

Älvdalens kommuns fibernät breder så sakteliga ut sig, både i centrala Älvdalen, men också ute i byarna, och detta till stor del tack vare byalagens/fiberföreningarnas värdefulla arbete.

I samband med att fjärrvärmen byggdes ut i Älvdalens Kyrkby för några år sedan, såg man till att samtidigt gräva ner tomslang för ett framtida fibernät. Nu har man alltså fyllt denna kanalisation med fiber till Norra Dalarnas Fastighets ABs lägenheter i centrala Älvdalen och Rot, och ca 220 lägenheter har nu fiberanslutning.
Centrala Älvdalen.

I kommunens IT-strategi är målet satt att 90 % av invånarna i kommunen ska ha möjlighet till fiberanslutning år 2020. Utbyggnaden sker utifrån en plan som dels bygger på en geografisk spridning av nätet, men också på intressegraden från medborgare och företag. Byalagens/fiberföreningarnas engagemang är här en viktig ingrediens. Redan nu är många byar djupt engagerade i utbyggnaden av ortsnätet i den egna byn.

På flera ställen finns redan nu möjlighet till en snabb utbyggnad, i och med att nätet/kanalisationen/fibern redan finns på plats. Detta är företrädesvis i centrala Älvdalens Kyrkby, Holen-Rot och Gåsvarv.

Älvdalens kommun vill därför nu ha intresseanmälan från alla som vill ansluta sig till stadsnätet, Norra Dalarnas Stadsnät. Gå in på denna länk för att läsa mer: http://alvdalen.openuniverse.se/Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/11/idre-fiber-pa-gang.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/11/ordforande-och-projektledare-i-en_15.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/05/nu-ar-flotnigen-pa-vag-att-bygga-fiber.html
//Frida Torsein