måndag 18 november 2013

Idre fiber på gång

Jag vill påstå att fiber är en av de viktigaste infrastrukturutmaningar som vi står inför i vår kommun just nu. Här nedan kan ni läsa om hur det går för Idrefiber i sin process att bygga ut fiber i Idre. 

Jag har intervjuat ordförande Herbert Halvarsson som säger:
 -Idrebor, anslut er nu till föreningen Idre fiber. Då kan även Idre ta del av de statsbidrag som finns. Vi kan få upp till 70 % av kostnaden i form av statsbidrag. Går ni med nu så kan vi till våren starta en förprojektering. Det kan vara bråttom, vi vet inte när de budgeterade pengarna tryter.

På bilden ser du en fiber.
Tillgång till fiber är av mycket stor vikt för landsbygdens framtid, ska vi kunna försörja oss och leva på landsbygden då är fiber/bredband mycket viktigt för de boende, potentiella inflyttare och inte minst för våra företag. Företagen är navet för att vi ska få inkomster och service här, för dem är det av mycket stor vikt att de ges samma förutsättningar som företag i städerna.

http://idrefiber.se/index.html


Hej Herbert Halvarsson kan du kort berätta vad Idre fiber är för något.
Idre Fiber är en ekonomisk förening som arbetar för att bygga ut fiber i Idre för att få snabbare, säkrare kommunikation.

Varför ska man ha fiber Herbert?
– ADSL kommer inte att klara vårt framtida behov, kapaciteten är inte nog.

Berätta kort för mig hur ni har tänkt finansiera detta.
– Vi vill ta del av de statsbidrag som finns i dag, men det är som sagt lite bråttom så att de budgeterade pengarna inte tar slut. Tanken är att statsbidraget ska täcka 70 % av kostnaden och resten får hushållen och företagen stå för själva. Det innebär en kostnad på max 15 000:-. Herbert informerar om att statsbidraget blir baserat på de som har gått med i föreningen som medlemmar den dag man skickar in ansökan. Föreningen kan inte komplettera i efterhand, statsbidraget blir alltså till de som den dagen är medlemmar. Då förstår ni kanske varför det är så viktigt att hushållen går med i föreningen, annars kommer självklart prislappen att bli en helt annan.

Herbert du är ordförande i Idre Fiber, varför är det viktigt för dig med fiber i Idre?
– Det handlar om samhällsutveckling och där tycker jag att Idre bör vara med.

Vem är du Herbert?
– Jag är pensionerad och tidigare var jag kommunalråd i vår kommun. I dag driver jag ett bed & breakfast i Idre.

När började du engagera dig i denna fråga, och när startades föreningen Idre fiber?
– Jag började kalla till möten under våren 2013 och föreningen bildades i juli 2013.

Jag antar att du och de andra i styrelsen har lagt ner mycket arbete på detta?
– Ja det har vi naturligtvis gjort, men det är det värt. Vi måste hjälpas åt om vi vill framåt.

Är det bråttom att bygga ut fiber eller kan Idre vänta?
– Ja det är bråttom om vi ska hinna vara med och ta del av de stadsbidragden som finns i dag. 

Varför ska företag och privatpersoner vara med i denna utbyggnad? Om man istället väntar ett tag, så är det kanske någon annan som ordnar fiber i Idre?
– Nej tyvärr så är det är inte kommersiellt gångbart att bygga ut fiber på landsbygden, vilket innebär att det inte är lönsamt för ett företag att göra dessa investeringar. Det är av denna anledning som det nu finns statsbidrag för utbyggnad av fiber på landsbygden.

Många hävdar att kommunen borde göra detta i stället, vad säger du om det?
– Kommunen satsar på stamnätet, det innebär att kommunen bygger ihop byarna så att det kommer fiber till byarna, men kommunen kan inte åtnjuta stöd för att bygga ut byarna, det är en uppgift som folket måste driva själva, det är bara de som kan ta del av statsbidraget. Om Idre vill ha fiber så måste folket själva bygga ut nätet i byarna, det är samma som gäller alla andra byar i kommunen. Flötningen är redan klara, Särna har börjat, Grövelsjön, Drevdagen, Drosbascken, Evertsberg, Blyberg och Gördalen är på gång. Ja, det är så här det fungerar i dagen samhälle, konstaterar Herbert.

På bilden ser ni Herbert, då han informerar om Idre fiber på frukostmötet på Sporthotellet.

De var några som hävdade på förra frukostmötet som var i Idre att de tyckte att de hade fått för dålig information, då är min fråga varför är ni inte bättre på att informera?
– Det är så här att vi arbetar ideellt och vi arbetar utan några pengar, ska vi göra annonser osv. då måste vi ta det ur egen ficka, därför hoppas jag att vi kan hjälpas åt med att sprida informationen. Vi har spridit information på vår facebooksida, vår hemsida, dessutom har vi kallat till ett flertal möten. Vi har dessutom varit med på frukostmöte i Idre för att informera. Nu kommer vi dessutom att dela ut information i brevlådor. Herbert trycker på att alla måste hjälpas åt, alla Idrebor är ambassadörer, hjälp oss att sprida informationen!

De som vill ha fiber till sig hur ska de gå tillväga?
– Det är enkelt, man går in på hemsidan och anmäler sig. Om man har en granne eller en äldre släkting som inte har en dator, då kan man gå in och hjälpa dem, det är nämligen mycket enkelt. 

Om man bli medlem, förbinder man sig då till något i framtiden, i fall man av någon anledning ångrar sig?
– Nej det gör man inte, det ger en bara möjlighet för framtiden och inga skyldigheter. Det är bara 500: - som man satsar men det är mycket man kan vinna. Jag kan inte förstå vem som har råd att inte ta denna chans, i dagsläget pratar vi bara om 500: -

Är det många som ser nyttan med Fiber i Idre?
– Det blir fler och fler men det går alldeles för trögt. Till årsskiftet måste vi veta vilka som är intresserade. I dag är det drygt 30 som har gått med, till årsskiftet måste vi minst ha 100 medlemmar i föreningen annars ser jag inte att vi kan gå vidare. Herbert menar att det finns en risk att pengarna tar slut, därför är det lite bråttom. Tveka inte, säger han.

När tror du att det finns fiber i Idre, om allt går som du hoppas?
– Sommaren 2015.

Behöver man gå med om man är äldre/handikappad och kanske inte använder dator?
– Ja det tycker jag, det påverkar priset på fastigheterna, och det är så att många
hjälpmedel i framtiden är baserade på att man ha fiber.

Vad kommer det att få fiber till sin bostad?
 – Intresseanmälan kostar 500: - . Sedan finns det ett tak på denna kostnad på 15 000: -.

Något som har förbryllat dig under tiden som du varit engagerad i frågan?
– Jag är förvånad över att Idreborna inte är mer på hugget. Företagen ser nyttan men de privata tvekar. Jag vill tillägga att de som har företag ska ta kontakt med sina hyresvärdar, berätta för dem hur viktigt det är för er med fiber i framtiden.

Lycka till Idre Fiber, vi håller tummarna för er. Jag är imponerad över ert engagemang, jag vet hur mycket tid ni har lagt ner, jag tror att många med mig är glada för allt ni gör för Idre. Vi är beroende av eldsjälar, och du är en Herbert.


Älvdalens kommun satsar nu på utbyggnad av fiber, kommunen arbetar med det så kallade stamnätet (det vill säga den fiber som går ut till byarna, och sedan är det byarna själva som bygger sina egna så kallade "byanät").  Läs vad vår informationschef Anders Barke har skrivit om gällande utbyggnad av fiber i vår kommun genom att klicka på länken nedan: http://www.alvdalen.se/sv/Bygga--bo/Bo-i-Alvdalen/Bredband-i-Alvdalen/Fiberutbyggnad-pa-gang-i-Alvdalens-kommun/

Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/05/nu-ar-flotnigen-pa-vag-att-bygga-fiber.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/11/ordforande-och-projektledare-i-en_15.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/09/en-sista-paminnelse-for-dig-som-vill-ha.html// Karin Ardefelt