Nyhetsbrev oktober

Nu är november här och oktober gick med en rasande fart. Oktober kändes nästan som ett september ur vädersynpunkt.

UF-eleverna söker fortfarande rådgivare bland er företag
I år blir det minst 30 UF-företag på Älvdalens Utbildningscenter. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Det är eleverna själva som tar fram affärsidén, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar. Som stöd och hjälp under året har UF-eleverna sina lärare och rådgivare från näringslivet. Om du är intresserad att ställa upp som rådgivare, kontakta: cecilia.kihlman@alvdalen.com på ÄUC. Läs mer på bloggen: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/09/manga-uf-foretag-i-ar.html

Ungdomsprojekt
Just nu finns det medel kvar hos Leader Dalälvarna och Leader Södra fjällen för ungdomsprojekt. Sök nu för projekt som pågår till och med 31 december 2013 för Leader Dalälvarna (södra kommundelen). Läs mer på vår blogg: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/11/nu-finns-det-pengar-att-soka-till.html

Frukostmöte på Sporthotellet i Idre
Frukostmöte på Sporthotellet i Idre.

Den 2 oktober var det dags för frukostmöte på Sporthotellet i Idre. Karin Ardefelt hade ett späckat schema med bland annat information från Almi, Länsstyrelsen, W7, Idres fiberförening och en presentation av Sporthotellet.

Företagsbesök
Karin Ardefelt och Sergej Ljessnoj på Länsstyrelsen var på företagsbesöksturné i två dagar så att Länsstyrelsen lär känna trakten och våra företag och informera och Länsstyrelsen företagsstöd. Storsätra Fjällhotell, STF Grövelsjöns fjällstation, Grövelsjöns turistförening, Idrefjällens golfklubb, Jones El samt Fjätervålen.

Speed-meeting för arbetslösa ungdomar
Swedbank, Arbetsförmedlingen och näringslivskontoren i Älvdalen, Orsa och Mora arrangerade en speed-meeting. Målet var att ge ungdomar i våra kommuner praktikplatser som kan ge dem en erfarenhet i sina CVn.

Entreprenörskapsträffar
W7 och näringslivskontoret har hållit entreprenörskapsträffar i norra delen av kommunen, där kursdeltagarna har fått lära sig grunderna i företagande, till exempel hur man startar ett företag och grunderna i bokföring.

Konferens med näringslivskontoren i Dalarna
I mitten av oktober var Frida Torsein, Karin Ardefelt och Stefan Linde på en tvådagarskonferens i Avesta. På konferensen fanns även representanter från Länsstyrelsens Näringslivsenhet, Region Dalarna, Almi, Invest in Dalarna och många fler.

Frukostmöte på Hotell Älvdalen
Frukostmöte på Hotell Älvdalen.

Den 23 oktober var det dags för frukostmöte på Hotell Älvdalen. Vi fick ta del av presentationer från bland annat nyföretagaren Jong Persson, som har en städfirma, Turistbyrån i Älvdalen/Visit Idre, Maria Rydqvist, W7, information från grundskolan samt OKQ8 som berättade om framtiden för stationen i Älvdalen. Läs mer: http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/10/frukostmote-pa-hotell-alvdalen.html

Företagarna SIG har haft styrelsemöte
Karin Ardefelt var på Företagarna SIGs styrelsemöte där det beslutades att det inte blir någon Idrekonferens i år.

ALMI på besök
ALMIs rådgivare för företag med utländsk bakgrund och Invest in Dalarna var även de på företagsturné i norra kommundelen under oktober månad. Att vi har en sådan rådgivare är en oerhörd resurs.

Träff med näringslivskontoren Älvdalen, Orsa och Mora
Karin Ardefelt var på möte med näringslivskontoren i Orsa och Mora, Almi och Swedbank. Syftet med träffen är att se över läget för företagen i de tre kommunerna så att Almi och Swedbank blir uppdaterade.

Information från Älvdalens kommun
Onsdagen den 27 november mellan 09.00-15.00 kommer Miljökontoret att erbjuda en avgiftsfri avloppskurs för entreprenörer. Anmäl dig till: edita.pinxter@alvdalen.se. Förutom denna kurs pågår just nu för fullt arbetet med att anställa en kommunikatör på Älvdalens kommun, som ska ha hand om och uppdatera hemsidan, se till att alla kommunanställda använder samma grafiska profil och sådant.

På gång i november:
Workshop i värdskap
Norra Dalarnas Turistråd och Visit Idre anordnar den 7 november i Kulturhuset i Idre by en workshop i värdskap. Alla medlemmar är varmt välkomna. Anmäl er till workshopen senast 29 oktober genom att maila eller ringa info@visitidre.se eller 0771-99 88 00.

PUB afton – för företagare i södra kommundelen
företagarna Älvdalen bjuder härmed in dig som är företagare (såväl medlemmar i företagarna som icke medlemmar) till en kväll där du kan knyta kontakter, samt möjlighet att presentera din verksamhet. företagarna Älvdalen bjuder även på en överraskning under kvällen. Tanken med denna aktivitet är också att nå ut till er som inte kan komma på frukostmöten och nätverka.
När: torsdagen den 14 november 2013 kl 19.00
Var: Dalgatan 118
OBS! företagarna Älvdalen bjuder på Taco-buffé
ANMÄLAN TILL: jennie@byggv.se eller tel: 070-223 30 37
eva@lpskog.se eller tel: 070-304 26 96
OBS! Anmälan senast den 5 november

Skogen som Resurs
I november ska W7 tillsammans med Särna Idre Besparingsskog och Älvdalens Besparingsskog ha två nya tillfällen i serien om Skogen som resurs. Seminarierna blir i Lokalen, Älvdalen, klockan 18.00 den 6 november samt den 27 november. Anmälan till seminarierna sker till Anna Dahlgren 0251 – 59 74 85, anna.dahlgren@besparingen.com.

Entreprenörskapsträffar i marknadsföringens grunder samt marknadsföring på webben
Man kan anmäla sig till W7s entreprenörskapsträffar där man lär sig grunderna i marknadsföring den 11, 12 och 18 november. Marknadsföring på webben den 19 november. Anmälan sker till karin.ljudén@alvdalen.se och 0251 - 31 226.Med vänlig hälsning
Frida Torsein och Karin Ardefelt