tisdag 26 november 2013

Vill du kunna arbeta och bo i Älvdalens kommun?

Om man vill bo i Älvdalens kommun och arbeta här - vad ska man då utbilda sig till? Man kan lätt hamna i villfarelsen att det inte finns arbetstillfällen, eller aldrig kommer att bli arbetstillfällen i vår kommun. Men där har man fel, eftersom pensionsavgångarna bara blir fler och fler.

Inom tidsperioden 2013-2018 (och ännu fler ju närmare 2020 man kommer) kommer ett stort antal personer att gå i pension, bara på Älvdalens kommun. Även bland många av våra företag börjar man nu skönja pensionsavgångar och nya förmågor kommer behövas även där.
Kanske växer en dröm om arbete hos dig också?
Vi vill ge en hint om hur det kommer att se ut under en femårsperiod. Vi kan inte med säkerhet säga att alla tjänster som listas nedan kommer att tillsättas men det ger ändå en god fingervisning i hur arbetsmarknaden kommer att se ut inom en femårsperiod.

Här är de olika befattningar som kommer att bli lediga på Älvdalens kommun närmsta femårsperiod:

Omsorgsassistent - 5 tjänster
Sjuksköterska - 3 tjänster
Undersköterska - 21 tjänster
Boendepedagog - 1 tjänst
Förskolelärare - 11 tjänster
Ekonomibiträde - 3 tjänster
Lärare - 6 tjänster (2 mellanstadie, 1 idrott, 1 lågstadie, 1 klass 1-7, 1 språklärare)
Specialpedagog - 1 tjänst
Skolassistent - 1 tjänst
Ekonomiassistent - 2 tjänster
Lokalvårdare - 4 tjänster
Fastighetsskötare - 2 tjänster
Gatuingenjör - 1 tjänst
Bygglovshandläggare - 1 tjänst
Kommunsekreterare - 1 tjänst
Kansliassistent - 1 tjänst
Personalutvecklare - 1 tjänst
Löne/systemsamordnare - 1 tjänst
Beredskapssamordnare - 1 tjänst
Förvaltningsassistent - 1 tjänst
Handläggare - 2 tjänster (1 miljö, 1 sociala)

De yrken som har de mest påtagliga pensionsavgångarna är undersköterska och förskolelärare, tillsammans behöver de över 30 personer. Passa på att skaffa er den utbildning och/eller erfarenhet som krävs!//Frida Torsein