torsdag 19 december 2013

Finns det några specifika behov av betaltjänstrer hos oss?

I går hade vi ett "Forum Älvdalen" möte. Monica Rönnlund informerade oss på uppdrag i från Länsstyrelsen om Grundläggande betaltjänster som är en del i RSP (Dalarnas Regionala Serviceprogram). RSP ska kort och gott ge bättre förutsättningar för människor att bo, leva, verka
och besöka länet. Min fråga till er är, finns det några specifika behov som ni vill att vi ska titta vidare på gällande betaltjänster.

 

Monica Rönnlund
I vår kommun har vi just nu två så kallade servicepunkter med betaltjänster, vilka länstyrelsen har varit med och upprättat. En av dessa servicepunkter finns på Konsum i Särna och en i Åsen.
 
Bild från servicepunkten i Särna
Varför behövs det göras sådana här insatser kan man kanske fråga sig, svaret är enkelt för många som bor på landsbygden, men många berörs aldrig av dessa svårigheter eftersom allt fler av våra invånare bor närmre städerna och dess service. Det är nämligen så att det helt enkelt inte lönar sig att hålla all service på landsbygden. Vi som bor på landet ser det tydligt när post, bank os.v försvinner från städerna. Detta blir problematiskt för företagen, turisterna och oss alla medborgare på landet och inte minst de äldre och funktionshindrade. Nedan kan du se den historiska beskrivningen av bakgrunden till Länstyrelsens uppdrag.
 
Om ni inte kan se vad som står på bilden så har jag skrivit nedan vad som står i respektive ruta på bilden.

2001
370 kassaservice kontor och lantbrevbärarna utförde samtliga betaltjänster
2002
Svensk kassaservices kundunderlag minskade stadigt
2007
beslutade Riksdagen att ta bort lagen om grundläggande kassaservice
2008
kassaservice-kontoren avvecklades och lantbrevbärarna slutade hantera kontanter
2009
 ”Alla i samhället ska ha tillgång till grund-läggande betal-tjänster till rimliga priser”
 
 
//Karin Ardefelt