tisdag 10 december 2013

Information om införandet av LOV i Älvdalens kommun

Socialförvaltningen i Älvdalens kommun inbjuder till informationsmöte och frågestund avseende införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten. 

I april 2014 ljusnar utsikterna att starta företag som omfattas av LOV.
Den 1 juli 2013 beslöt Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun om införandet av LOV – lagen om valfrihetssystemet inom hemtjänsten. Socialförvaltningen har därmed fått i uppdrag att dra upp riktlinjerna för ett valfrihetssystem och det är detta de vill presentera och diskutera med er.

Informationen ska handla om:
Vad är lagen om valfrihetssystem? • Hur arbetar förvaltningen med införandet? • Vad innebär det att upprätta ett valfrihetssystem? • Vilka kan ansöka och bli utförare av hemtjänst?
 
Målgrupp
Informationen vänder sig till tänkbara utförare. Du behöver inte redan nu vara företagare. Det räcker med att Du funderar på att starta ett service- eller hemtjänstföretag.

Informationsträffarna sker enligt följande schema:
Idre - 4 februari klockan 17.00, Solängsgården
Särna - 5 februari klockan 17.00, Rockstugan, Särna äldreboende
Älvdalen -  6 februari klockan 17.00, Chatarinasalen, Tallbacken

Kontakt
Anders Lagerberg – kundvalsansvarig tjänsteman - 0251-312 38
Monika Jernberg – socialchef - 0251-31452Läs mer://Frida Torsein