onsdag 4 december 2013

Våga drömma - presentation på kommunfullmäktige

I förra veckan presenterade Karin, Karin och Karin resultatet av Våga Drömma som hölls i januari 2013, på kommunfullmäktige. På Våga drömma-träffen träffades 67 tjejer för att ha det trevligt och för att diskutera företagande och företagandet framtid.

"Där unga kvinnorna finns, där finns också tillväxt", sa Karin Hellström, som fick höra ett stort "Ja!" från publiken på fullmäktige. Det var Karin Hellström som driver Karin Hellström affärsutveckling och kommunikation, och som tidigare arbetat på näringslivskontoret, Karin Eriksson som är projektledare på W7 och Karin Ljudén som är företagsrådgivare på näringslivskontoret och W7 som presenterade de 67 tjejernas resultat.

Karin Hellström, Karin Ljudén och Karin Eriksson. FOTO: Karin Hellström
Våga drömma-träffen började vid lunch den 18 januari 2013, och höll på till natten. Under dagen fick deltagarna diskutera frågor som hur det är att starta företag i glesbygd, fördelar och nackdelar, vad som lockar med att vara egen företagare, råd och tips till andra och slutligen hur de ser på framtiden som företagare i Älvdalen.

Atmosfären under dagen/kvällen var mycket positiv men  även de problem som kan finnas i samband med företagande lyftes fram. Efter företagspanelen blev Våga-drömmadeltagarna indelade i grupper där de fick i uppgift att svara på frågor genom att göra en mood board och illustrera deras tankar kring Älvdalen i en SWOT; styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Resultatet blev ett tiotal mood boards.

Efter dessa diskussioner och mood boards, blev deltagarna lovade att deras synpunkter skulle framföras till Älvdalens kommuns politiker - och det var därför som Karin, Karin och Karin presenterade detta resultat på kommunfullmäktige den 25 november.

Jag passade på att intervjua Karin Hellström lite kort om kommunfullmäktigepresentationen:
1. Hur kändes det som att politikerna tog emot deltagarnas önskemål om framtiden?
Jag tror att politikerna inser hur viktigt det är att lyssna till de unga tjejerna, deras åsikter och önskemål. De är en mycket viktig målgrupp för framtiden och utveckling i Älvdalens kommun. Vår presentation under KF var mycket kort och gav inte mycket tid för reflektion men de har fått rapporten via mejl så att de kan ta till sig informationen i efterhand. Det hoppas jag att de gör!

2. Vad fick ni för respons?
Jag upplever att den respons vi fick var positiv.

3. Fick man något svar direkt på någon förändring eller liknande?
Nej, det fanns inte tid för det på detta möte. En uppföljning och diskussion mellan politiker och ”Våga drömma –tjejerna” skulle säkert vara givande för båda parter.

Tack Karin, Karin och Karin för att ni förde Våga Drömma-deltagarnas önskemål och synpunkter vidare till politikerna som utlovat!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/01/drommar-fredagsmys-i-alvdalen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/01/vaga-dromma-anmal-dig-idag.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/01/vaga-dromma-imorgon-ar-det-dags.html
http://karinhellstrom.wordpress.com/2013/11/26/unga-tjejer-viktiga-for-tillvaxten/
http://www.dt.se/nyheter/alvdalen/1.6554270--vaga-dromma-lite-storre-
//Frida Torsein