fredag 24 januari 2014

Hjälp oss att utse Årets företagare och Årets nyföretagare 2013!

Varje år utser Företagarna Årets Företagare i kommunen och näringslivskontoret Årets Nyföretagare. Nu vill vi ha hjälp av dig att utse kandidater!

Årets Företagare är det en jury från Företagarna som utser

För att bli nominerad till utmärkelsen "Årets Företagare" ska följande kriterier uppfyllas:

 Företagaren ska...
 • Inneha ett betydande ägande av företaget
 • Aktivt driva företaget
 • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
 • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
 • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
 • Ha uthålligt god lönsamhet
 • Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
 • Inte nyligen vara dömd i domstol läs mer

Dessa kriterier är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå. En jury från Företagarna utser vinnaren som Årets företagare i Älvdalens kommun.

Ditt förslag mejlar du till karin.ardefelt@alvdalen.se eller frida.torsein@alvdalen.se senast den 15 mars.


För att bli nominerad till utmärkelsen "Årets Nyföretagare" ska följande kriterier uppfyllas:

Företagaren ska…
• ha varit igång max 2 år
• ha ett aktivt företag (inte vilande)
• företagaren ska äga eller vara delägare i företaget
• företagaren ska ha arbetet med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
• visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
• visat god förmåga att nätverka med andra entreprenörer
• inte ha betalningsanmärkningar
• verksamheten skall ha visat tillfredsställande ekonomiskt resultat
• företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper
• företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar

En jury från näringslivskontoret och Älvdalens kommun utser vinnaren "Årets nyföretagare 2013".

Ditt förslag mejlar du till karin.ardefelt@alvdalen.se eller frida.torsein@alvdalen.se senast den 15 mars.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/12/nyhetsbrev-novemberdecember-2013.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/12/hjalp-oss-att-ta-fram-arets-foretagare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2011/08/vem-blir-arets-foretagare-i-dalarna.html
//Karin Ardefelt