torsdag 16 januari 2014

Hurra hurra hurra hurra för våra hjältar!

I dag vill jag passa på att lyfta fram några av våra "hjältar" i Älvdalens kommun. Jag säger hjältar eftersom det faktiskt är våra så kallade små företag som är avgörande för den kommunala utvecklingen vad gäller sysselsättning, välfärd och kommunal service. Nedan kan du se var skatteintäkterna kommer ifrån i vår kommun och hur det ser ut nationellt.

Skatteintäkter i Älvdalens kommun

 Småföretag 31% Större företag 5% Pensionärer 24% Offentliganställda 31% Annat 3% Andra kommuner 6%

Som sagt, hur det går för småföretagen är avgörande för den kommunala utvecklingen vad gäller sysselsättning, välfärd och kommunal service. I dag tycker jag att vi passar på att hurra för våra 846 företag i Älvdalens kommun.

Hurra, hurra, hurra, hurra!

Dessa uppgifter har jag hämtat från rapporten "Välfärdsskaparna" som organisationen företagarna har gjort. Det är en analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter. Om du vill fördjupa dig i hur skatteintäkterna ser ut i vår kommun då ska du klicka här


Visste du att:
  • Det är i de små företagen som tillväxten sker och har skett de senaste tjugo åren
  • Antalet småföretag har fördubblats de senaste 20 åren
  • Det är små företag har stått för uppemot 4 av 5 nya jobb som skapas i Sverige sedan 1990
  • Småföretagarna är bäst på att skapa jobb för unga liksom för personer som står långt från arbetsmarknaden
  • Småföretagen och deras anställda är sammantaget den klart största skattebetalaren på kommunal nivå
Om du vill läsa mer om hur det ser ut i hela landet, då ska du klicka här
(Informationen bygger på statistik från UC samt SCB-statistik, år 2011)


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/05/styrelsemote-foretagarna-sarna-idre.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/01/foretagarna-har-mycket-pa-gang-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/10/pub-afton-for-foretagare.html
// Karin Ardefelt