torsdag 16 januari 2014

Vad omsätter turismen i vår kommun?

I går träffade jag politiker och tjänstemän i SITE (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal) regionen. Jag och vår kommunchef Stefan Linde berätta om hur vår kommun ser ut, vår historia och inte minst vårt näringsliv. Jag vill nu dela med mig lite om vad jag sa även till er gällande vårt näringsliv och då framförallt i ett turistiskt perspektiv.(SITE är ett samarbetsprojekt mellan 4 kommuner och 2 länder. Tanken är att ett samarbete ska stärka vårt område. Det samarbete som framförallt var i fokus i går det var som sagt samarbetet om en gemensam flygplats i Rörbäcksnäs.)

I Älvdalens kommun:

 • omsatte turismen år 2012 681 miljoner kronor.
 • var Skatteintäkterna från turismen 2012 på drygt 77 miljoner kr i kommundelen och 33 miljoner kr i landsting.
 • var 746 personer helårssysselsatta inom turismen 2012. (Då ska man tänka på att antalet sysselsatta under högsäsong var betydligt mycket högre. Högsäsong i vår kommun är Dec - april och juni aug.)
 • hade vi drygt 1,5 miljoner övernattningar 2012
 • var ca: 80 % av våra gäster från Sverige 2012.
 • var våra utländska gäster framförallt i från Danmark, Tysklans, Nederländerna och Norge.  (Visste ni att det var norrmännen som stod för 90 % av de utländska övernattningarna 2012).

(Uppgifterna har jag hämtat från TEM 2012 som är gjord över vår kommun)

Några exempel på utmaningar som jag ser att vi står inför när vi förhoppningsvis har en flygplats:

 • Vi kommer eventuellt att få en icke bilburen turist. Hur handskas vi med det?
 • Krav på god infrastruktur kommer att ställas och det kan vara allt ifrån fiber till vägar, stora utmaningar som näringen själva har svårt att påverka.
 • Kundkännedom, vem kommer att besöka oss och vilka krav och förväntningar har denna gäst? I form av exempelvis boende, språk, hemsidor, service. I dag är 80% av våra gäster från Sverige.
 • En gemensam flygplats kommer dessutom att ställas höga krav på att våra länder, kommuner och företag finner ett gott Samarbete.
 • Företagen måste ha tillgång till kapital om de ska ha möjlighet att rusta sig till vad som förhoppningsvis komma skall.


// Karin Ardefelt