fredag 24 januari 2014

Vad säger vårt kommunalråd om en flygplats i SITE-regionen?

I förra veckan träffade jag politiker och tjänstemän i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal), vilket jag berättat om i ett tidigare inlägg.  Jag passade då på att fråga Nils-Åke Norman, vårt kommunalråd, hur han ser på tankarna kring en gemensam flygplats.

Nils-Åke Norman
Nils-Åke berättar att han ser en flygplats som en stor möjlighet för att utveckla helårsturismen i vår kommun. En flygpats skulle vara helt fantastiskt menar han.


Nils-Åke tillade att vi nu står inför ett avgörande, och det handlar om att få till finanseringen. Kostnaden för en flygplats i SITE-regionen kan inte kommunen stå för det är helt klart tillägger Nils-Åke.

I slutet av förra veckan hade arbetsutskottet möte och jag fick information förra fredagen av Nils-Åke att alla var eniga om att bevilja medfinansering av SITE-projektet. Roligt, för då vet vi att vår kommun vill arbeta för en flygplats i SITE området (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal).

Jag blundar och ser alla de möjligheter som vi står inför den dag då vi förhoppningsvis har en charterflygplats där turister från när och fjärran strömmar in. Nu gäller det att vi tar emot våra kommande gäster på ett bra och profisionellt sätt. På det viset kan alla som arbetar med turismen få en helårssyselsättning, vi kan få inflyttare och i förlängningen en kommun med intäkter så att det räcker och eventuellt blir över. Skatteintäktena kommer till stor del från turismen i vår kommun, är du nyfiken så kan du läsa mer om det i ett tidigare inlägg genom att klicka här.// Karin Ardefelt