Välkommen på Visit Idres varumärkesundersökning

Visit Idre bjuder in alla intresserade till presentation och dialog kring resultatet av deras varumärkesundersökning. 

Lars Häreblad från Nordanalys har haft uppdraget att genomföra Visit Idres varumärkesundersökning och presenterar resultatet av undersökningen. En dialog kring användandet av resultatet i planeringen av Visit Idres framtida verksamhet kommer även att hållas.

Inbjudan till Visit Idres varumärkesundersökning

3/2 kl. 18:00 i Kulturhuset, Idre
4/2 kl. 18:00 i Brittgården, Älvdalen

Visit Idre bjuder på fika, Välkomna!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/02/visit-idre-har-haft-styrelsemote-det-ar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/10/workshop-i-vardskap-for-visit-idres.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/10/nyhetsbrev-fran-norra-dalarnas.html// Frida Torsein