tisdag 18 februari 2014

Nu har information gått ut om införandet av LOV i vår kommun

Oj vad spännande, nu kommer LOV att införas i vår kommunen. Det innebär för den som är berättigad till hemtjänst kommer att ha rätt att välja bland fler utförare än bara kommunen. För entreprenörer eller blivande entreprenörer innebär detta en affärsmöjlighet, ditt företag kan eventuellt erbjuda hemtjänst i framtiden. Jag måste bara säga en gång till, -oj vad spännande. Nedan får du lite mer information om vad hemtjänstval i Älvdalens kommun innebär för företagandet.


Företagsinformation om hemtjänstval i Älvdalens kommun

Under tre dagar har Socialförvaltningen i Älvdalens kommun tillsammans med Näringslivskontoret i Älvdalens kommun och P&P organisations konsult AB, informerat tänkbara utförare om valfrihetssystem och införandet av LOV i hemtjänsten i kommunen.


Informationsturnén påbörjades i Idre, där ett tiotal intressenter slöt upp på Solängsgården för att höra vad hemtjänstval i Älvdalens kommun innebär för företagandet. Dag två inbjöds intressenter till Rockstuga i Särna och sista dagen sammanstrålade intressenter på Tallbackens äldreboende i Älvdalen.
Kommunen beslutade 1 juli 2013 att införa LOV inom hemtjänsten. Ett beslut som har följts upp av förvaltningen genom att upprätta ett valfrihetssystem som kommer att regleras av ett förfrågningsunderlag. I detta underlag ställs alla de villkor som utförare, även egen regi, ska uppfylla för att kunna driva hemtjänst i Älvdalens kommun.


LOV är en öppen upphandling som betyder att utförare som önskar bli godkända leverantörer av hemtjänst kan göra det löpande och inte är bundna till bestämda datum. LOV innebär för de individer som har beviljats hemtjänst samma taxa oavsett vilket val de gör. Det är socialtjänstlagen som fastställer priset. Alltså inga förändringar för den enskilde, annat än att nu har individen rätt att välja bland fler utförare än bara kommunen.


Hemtjänstval i Älvdalens kommun kommer att indelas i tre zoner som utförare får välja mellan (Älvdalen, Särna, Idre), där man antingen väljer att vara utförare i en, två eller hela kommunen. Detta för att underlätta etableringsmöjligheter för mindre aktörer. Vidare har Hemtjänstval i Älvdalens kommun utarbetat ett förfrågningsunderlag där alla villkor finns för vad som gäller när man ansöker om att bli utförare av hemtjänst. Kommunen har valt att utarbeta ett valfrihetssystem med differentierade tjänster som indelas i service och omvårdnad. De utförare som väljer att söka för att bli utförare av omvårdnad kommer att få räkna med ett högre kvalitetskrav än de utförare som väljer att agera inom service.

Hemtjänstval i Älvdalens kommun förväntas vara igång med ansökningar under april 2014 och valfrihetssystemet skall vara igång under hösten 2014.


För ytterligare information kan du vända dig till hemtjänstval i Älvdalens kommun på telefon 0251 -31238.


Om du vill ha rådgivning för ditt företag i ämnet ska du kontakta:

Karin Ljudén. W7

0251-31226// Karin Ardefelt