torsdag 20 februari 2014

Workshop för livsstilsetablerare med utländsk bakgrund

Projektet Scandinavian Heartland, som är ett interregprojekt och spänner över några kommuner i Dalarna samt Norge, har kartlagt vilka behov en livsstilsetablerare har, och detta ska presenteras på en workshop i Orsa, där man även kommer diskutera hur man kan arbeta för att få sådana här etablerare att stanna kvar.

En livsstilsetablerare är: «En person som har flyttad till en ort på grund av ortens naturliga och kulturella kvalitéer och startat ett företag.» eller «en företagare som har valt att etablera sig i området på grund av områdets natur- och kulturkvalité».

Projektet Scandinavian Heartland har kartlagt livsstilsetablerare med utländsk bakgrund i Dalarna och Fjellregionen i Norge. Tillsammans med kommunerna har vi genomförd en enkät för att ta reda på vilka behov livsstilsetableraren har och vad den tycker om nutid och framtid.


Scandinavian Heartland presenterar resultaten från sin kartläggning och från enkätstudien. Tillsammans med forskare diskuterar vi tänkbara insatser för att göra kommunen ännu attraktivare för livsstilsetablerare, öka inflyttningen och få livsstilsföretatg att stanna kvar.

Tid: Torsdag, 20 mars 2014, kl 09:00 – 12:30, vi avslutar med lunch
Plats: Kungshaga Hotell, Orsa, http://www.kungshaga.se
Program:
09:00-09:15 Livsstilsetablerare i Dalarna – en inventering, Jakob Ebner, Länsstyrelsen

09:15-10:00 There and back again? Erfarenheter från holländska livsstilsmigranter i Värmland. Marco Eimermann, Örebro Universitet

10:00-10:35 Råd och hjälp när personer med utländsk bakgrund startar företag i Dalarna. Maria Ines Ribeiro de San Juan, Almi företagspartner

10:45-11:15 Vad behöver livsstilsetableraren för att trivas i Dalarna? Resultat från företagarenkäten, Karin Hellström- affärsutveckling & kommunikation AB

11:15-12:15 Workshop: Vad behöver vi göra för att få fler livsstilsföretagare att komma till Dalarna och stanna kvar? Jakob Ebner, Länsstyrelsen

12:15 Gemensam Lunch


Anmälan och information: Workshopen är kostnadsfri. Anmälan görs till jakob.ebner@lansstyrelsen.se, tfn +46 (0)10-225 03 72 , senast den 10 mars 2014.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/05/praktikanter-sokes-till-ett-foretag-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/09/oanligt-problem-for-oss-har-pa.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/10/tva-dagar-med-fokus-pa-naturturism.html//Frida Torsein