måndag 31 mars 2014

Framtidsstudier visar att det kommer att råda brist på arbetskraft i Sverige inom kort

Här är några frågor till dig som är arbetsgivare, chef eller har personalansvar inom näringslivet. Din hjälp behövs för att vi ska kunna rusta oss för framtiden. Det finns grupper i samhället som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, nu vill man få reda på genom en kort intervju på nätet, vilka dina erfarenheter är kring medarbetare med utländsk bakgrund. Målet är att skapa ett hållbart näringsliv genom att ta tillvara de kompetenser som finns inom länet.

 


Framtidsstudier visar att det kommer att råda brist på arbetskraft i Sverige inom kort

bristen är redan uppenbar inom vissa områden och branscher. Storstadsregionerna är de delar där befolkningsökningen sker, medan utflyttningen från övriga delar av landet fortsätter, Dalarna är inget undantag och detta samtidigt som befolkningen blir allt äldre –andelen medborgare i arbetsför ålder minskar. Alla medborgare behövs och kommer att behövas! Trots det finns det grupper som inte kommer in på arbetsmarknaden, en sådan grupp är invandrarna, en grupp som ökar. Ett förbättrat integrationsarbete kan öka möjligheterna att länet har den kompetens och den arbetskraft som kommer att behövas.

I projektet Dalarna Implementering – integration vill man genom ett antal intervjuer undersöka vilka erfarenheter som finns kring medarbetare med utländsk bakgrund och se hur man kan arbeta i Dalarna för att skapa ett hållbart näringsliv genom att ta tillvara de kompetenser som finns inom länet.
Vi skulle gärna vilja ha din input inom ämnet! Har du möjlighet att svara på några frågor?

Du hittar webbenkäten här:
https://docs.google.com/forms/d/1eHhLmw4k_PEo0oJLh6HsR2w0anvmr_zU1T4tnFwph0k/viewform


Region Dalarna, Dalarna- Implementering integration tackar för din tid och ditt svar i förskott.


Vid frågor kontakta:
Jessica Vidberg
023-777021
jessica.vidberg@regiondalarna.se

//Karin Ardefelt