måndag 24 mars 2014

Sammanfattning av frukostmötet på Idre Fjäll

Mötet inleddes med att Företagarnas nya ordförande Louise Solheim presenterade sig. Därefter fick vi en föredragning av Joakim Johansson, Idre Fjälls VD, som informerade om Idre Fjälls framtidsplaner. Jag blir alltid lika glad av att få ta del av inspirerande människors framtidstro. Därefter fick vi bekanta oss med Sofie Anderssons på Idre fjälls ”nya” försäljnings/Marknadschef, en stark kvinna som vill framåt. Jag kände många positiva vibbar i rummet. Mötet avslutades med många frågor och ett stort engagemang gällande fiberutvecklingen i Älvdalens kommun.

 


 
Louise Solheim presenterade sig för oss på mötet, som ny ordförande för "företagarna SIG" (Särna, Idre Grövelsjön). Hon berättade att en av anledningarna till hennes engagemang i företagarna, är att det är så viktigt att företagarnas frågor lyfts.

Företagarna i SIG har årsmöte 2 april på Mon Gård klockan 18.00. Anmäl dig till strakens.el@telia.com, sista anmälningsdag är 25 mars.


På bilden ser vi Joakim Johansson som talar påfrukostmötet 
Joakim Johansson VD Idre fjäll berättade för oss om Idre Fjälls verksamhet och han gav oss en inblick i deras framtidsplaner. I år har man planer på att utveckla och marknadsföra cyklingen ännu mer. Om du är intresserad av att läsa mer om cyklingen på Idre Fjäll kan du klicka här. Du finner även information i ämnet på Biking Dalarnas hemsida.
Joakim talade om visionerna om en handelsplats, vilket är viktigt för den totala upplevelsen för gästen. Det finns tankar om att bygga ihop sporthall med värdshuset för att öka gästnyttan. Tankar finns även om att utveckla ett mindre spa med kroppsvård. Det planeras ett nytt tomtområde, och som kuriosa berättade han om att man har haft 12 tomter till salu detta år och 11 av dessa har man redan avyttrat. Vi fick bekräftat att avtalet med Caravan Club har sagts upp och i dagsläget finns det inga planer på att utveckla en ny camping på Idre Fjäll. I juli lämnar Joakim sin tjänst på Idre Fjäll, för att flytta söderut och bli smålänning. Jag vill passa på att önska dig all lycka. I dagsläget finns det inget nytt namn att presentera i Jockes ställe, men han berättade att han hoppas att man kan lämna besked om vem som blir ny VD innan säsongen är slut.


 Idre Fjäll sommaren 2014, i nytryck fick vi ta del av.
Idre Fjälls ”nya” (sedan 15 april 2013) Marknadsförings-  och försäljningschef Sofie Andersson berättade kort om sin bakgrund. Hon kommer ursprungligen från Märsta i Sigtuna kommun. Hon har tidigare arbetat bland annat som Turistchef/Vd Sigtuna Turism, marknads- och försäljningschef Steninge lott, Kongresschef & Evenemangschef Uppsala Turism, Marknads- och försäljningschef Sätra Brunn Hotell och Sala Silvergruva. Nu har Sofie nästan varit i Idre ett år och hon beskriver detta första år som ett oerhört givande och intensivt, det har varit mycket att sätta sig in iberättar Sofie. En ”aha”-upplevelse som hon fick när hon började på Idre Fjäll var att Idre Fjäll har otroligt många samarbetspartners, vilket hon ser som oerhört positiv, hon sa själv - ”Det finns en potentiell gäst i varje kontakt” vilket är viktigt att alltid vara medveten om. Sofie beskrev vikten av att man har klara riktlinjer så att man vet vart man ska, men samtidigt är det viktigt att man vågar tänka annorlunda.  Det är viktigt att man lägger fokus på en så kallad god ”mediamix” så som print, webb, radio, tv och sociala medier. Hon talade dessutom om vikten att skapa ett mediebrus. Hos Idre Fjäll har onlinebokningen gått om Call Centerbokningarna, det innebär att det är av stor vikt att man fokuserar på att det är enkelt att boka on-line, och med det utveckla on-line-paketering än mer. Sofie avslutade med att ge ut Idre Fjälls sommarmagasin 2014 som var alldeles nytryckt.

      

Herbert Halvarsson som är ordförande för Idre Fiber informerade om att föreningen nu har ca: 85 medlemmar. Diskussioner uppstod om hur viktigt det är att alla hjälper till att sprida informationen om möjligheten att gå med för att ta del av fiberutbyggnaden. Det stöd som byföreningarna kan få från Länsstyrelsen är baserat på antalet medlemmar.  Vill du gå med i Idre fiber, anmäl ditt intresse på deras hemsida: http://idrefiber.se/ . Jag Karin Ardefelt ser fiber som en förutsättning för framtiden, inte då bara för de boende utan även för turistindustrin och inte minst för alla företag som verkar i trakten. Du kän läsa mer om Idre Fiber på näringslivskontorets blogg genom att klicka här

En fibertråd


Vår kommunchef Stefan Linde berättade därefter att Kommunen satsar på stamnätet. Det innebär att kommunen bygger ihop byarna med fiber för att fibern ska kunna komma till byarna. Kommunen kan inte åtnjuta stöd för att bygga ut byarna, det är en uppgift som byarna måste driva själva, eftersom det bara är de som kan ta del av statsbidraget. Om Idre vill ha fiber så måste de själva bygga ut nätet i byarna, det är samma som gäller alla andra byar i kommunen. Så här ser det nu ut runt om i hela landet och i vår kommun sjuder det av aktivitet. Föreningar bildas i alla små byar. Flötningen är redan klara, Särna har börjat, Grövelsjön, Drevdagen, Drosbascken, Evertsberg, Blyberg och Gördalen m fl har påbörjat. Stefan menar att det inte kommersiellt gångbart att hålla med fiber och telefoni i en kommun som ser ut som vår, den är stor och glest befolkad, det innebär att det för närvarande inte finns någon annan än kommunen och byarna som kan utveckla fibernätet i kommunen. ADSL drivs nu vidare av Älvdalens kommun under två år, tills vi förhoppningsvis har byggt ut vår egen infrastruktur.
Läs mer om vad som står på kommunens hemsida vad det gäller bredband och telekommunikation genom att klicka här


Visit Idre/Norra Dalarnas turistråd, kunde inte delta eftersom de var tvungna att prioritera ett möte med politikerna angående avtalet 2014. Här är några saker som de vill delge er.
Årsmöte 3 april kl: 18:00 på kulturhuset i Idre. Då kommer vi bland annat att få en dragning av TEM 2013 (turistekonomisk modell som beräknar ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i vår kommun.) Det kommer att presenteras av Lars Paulsson. Därefter kommer Charlotte Skott och presenterar projektet SITE, då får vi information om flygplatsen Rörbäcksnäs. Årsstämmohandlingar finns tillgängliga fr.o.m. 20/3 på turistbyråerna i Idre och Älvdalen. Vill du ha handlingarna digitalt, mejla då till info@visitidre.se. En uppmaning till er är att det är hög tid att kicka in information för sommarmagasinet.

Näringslivskontoret informerar.
Högskolan Dalarnas magisterstudenter i destinationsutveckling har gjort fyra studieresor i SITE - regionen (Sälen, Idre, Trysil, Engerdal) mellan oktober 2011 och januari 2014. Ca 60 studenter från 15 länder har besökt skidanläggningar, destinationssällskap och livsstilsentreprenörer. Är du nyfiken på deras upplevelser som internationella besökare och deras syn på besöksnäringens potential i SITE - regionen? Då är du varmt välkommen att lyssna på deras presentation och delta i efterföljande diskussion, den 7 april i Sälen. Klicka här och läs mer.

Dags att komma in med förslag till årets företagare och årets nyföretagare. Skicka gärna in förslag till mig Karin Ardefelt omgående. Klicka här för att läsa mer om kriterier osv.

 


Chematiskt bild av KTP
Jag Karin Ardefelt informerade för högskolan Dalarna om KTP (Knowledge Transfer Partnership) vilket är metod där företag får möjlighet att ta in en högskoleelev för att utveckla någon del i företaget under en begränsad period. Under denna period för eleven lön, och av denna lön betalar företaget hälften och högskolan resten. Läs mer, så att du inte missar möjligheterna.
Högskolans satsning Dala akademin är en möjlighet för företag att utbilda sin personal på distans. Läs mer genom att klicka här. Om du har frågor så är du välkommen att kontakta:
Sara Wolf  023-77 80 72.
// Karin Ardefelt