fredag 9 maj 2014

Vad händer med EU-fonderna?

I tisdags var jag på Region Dalarnas informationsmöte för kommuner om de kommande EU-programmen. Sannolikt kommer en del av dem att bli sökbara från oktober 2014, men fortfarande är ingenting helt klart.

De olika EU-programmen innebär möjligheter för olika projekt att finansieras och hitta samarbetspartners. Projektet W7 (som bland annat innebär kostnadsfri företagsrådgivning till alla företag - såväl etablerade företag som för dem som funderar på att starta) är ett projekt som delvis finansieras genom EU-medel. Även Dalalyft, SITE destination och Scandinavian Heartland är exempel på sådana projekt. De ansökningar som kommer in, kommer med största sannolikhet inte kunna dra igång sina projekt förrän efter årsskiftet 2014/2015, och kanske n bit in på 2015.

Även LEADER finansieras ju delvis på detta sätt, och därför är det även oklart ännu hur det kommer att se ut för LEADER framgent. Sannolikt kommer det att finnas fler fonder att söka medel ifrån, vilket kan bredda deninsatsområden man kan söka LEADER-stöd för. En annan sannolikhet är att LEADER kommer att heta CLLD - community led local developement när de nya EU-programmen drar igång.
På Tillväxtverkets hemsida och Näringsdepartementet kan man läsa mer om de olika EU-programmen och hur man söker. Vår region hör till Norra Mellansverige, och följer man denna länk kommer man till en sidan med information om detta: http://www.tillvaxtverket.se/euprogram/huvudmeny/programperiod20142020/programmen/norramellansverige.4.48a604441429f3886202579.html

På Näringsdepartementets blogg kan man även hitta information om hur arbetet med att sätta EU-programmen pågår: http://www.naringsbloggen.se/

Så här ska fördelningen av de medel som kommer finnas i fonderna se ut:
- Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, 23%
- Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik, 30%
- Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, 23%
- Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer, 13%.
- Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, 11%


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/11/halla-carin-karin-och-karin-i-bryssel.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/08/winnet8-for-fler-och-battre-jobb-for.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/05/personal-pa-naringslivskontoret-carin.html//Frida Torsein