torsdag 5 juni 2014

Samverkan mellan företag, föreningar och privatpersoner

Oj! Oj! Oj! Vilken kämparanda det finns på landsbygden. Förra veckan 28 april var det 18 personer som träffades på Kyrkbacksgården i Särna just för att finna lösningar på olika saker här i vår bygd.


Det handlar om samverkan.

Samverkan mellan företag, föreningar och privatpersoner.
Temat för kvällen var.
- Vem vill vara med?

 Vi fick lite inspirationKarin Blaauboer gav oss lite inspiration ifrån den förstudie som de drivit åt Särna turistförening och alla andra föreningar, bybor och företag. "Utveckling av natur och kulturleder i och runt Särna" 
Sedan ville vi ha svar på varför denna typ av projekt behöver ha samverkan mellan företag föreningar och privatpersoner.  Karin svarade.
- Vi har alla samma mål, vi vill leva kvar och verka här. Vi vill ha fritidsaktiviteter, vi vill locka hit turister, vilket hon ser som en förutsättning om vi ska kunna försörja oss m.m. Detta kan vi inte åstadkomma på egen hand, vi behöver samarbeta.

Sigrid Larsson delade med sig av sina upplevelser som hon fått på en studieresa till Skotland. Sigrid fick se hur man arbetar efter BID metoden, som är en metod för såväl landsbygds, destinations- och stadsutveckling. Sigrid berättade för oss att hon framförallt förstod hur viktigt en förstudien är då man ska driva igång ett projekt/förändring.  Det är så viktigt att tankar riktigt befäst och blir accepterade inom det området som man ska arbeta. Man måste uppnå en stor acceptans och en vilja hos alla inblandade. Detta kan i bland ta tid men det är oerhört viktigt poängterade Sigrid för oss alla. Sigrid bubblade av inspiration. 

I slutet av kvällen lekte vi med tanken.


-          hur skulle en förening, företagssamverkan kunna se ut år 2019?Tack för att ni smittade av er med all er energi, jag gick hem denna kväll med ett leende på läpparna.
Nu ser vi framåt. 
// Karin Ardefelt