torsdag 10 juli 2014

Gratis bussar under på tre sommarevenemang!

Under Idre yran, Särna festvecka och musik- och motorfestivalen kommer det att finnas gratisbussar mellan norra och södra kommundelarna för att så många som möjligt ska besöka evenemangen. Bussarna kommer att vara gratis för alla!

 

IDREYRAN

Älvdalens busstation – Älvdalen apoteket – Älvdalen norra – Holen – Rot – Loka (rv) – Brunnsberg – Åsen – sedan efter riksvägen upp till Särna och Idre, Strandskolan slutstation.

 

12/710.ooÄlvdalen – 11.00, Särna – Idre

12/719.00Älvdalen – 20.00, Särna – Idre

 

12/721.00Idre  Särna Älvdalen

12/702.30Idre  Särna  Älvdalen

 

SÄRNA FESTVECKA

Älvdalens busstation – Älvdalen apoteket – Älvdalen norra – Holen – Rot – Loka (rv) – Brunnsberg – Åsen – Särna avstigning - Idre, Strandskolan - Särna.

 

Särna – Idre – Särna påstigning – Åsen – Brunnsberg – Loka- Rot – Holen – Älvdalen norra – Älvdalen apoteket – Älvdalens busstation.

 

18/710.00Älvdalen – Särna (lämnar av, fortsätter )– 11.40, Idre -Särna

18/721.00Älvdalen – Särna (lämnar av, fortsätter )– 22.40, Idre - Särna

 

18/717.00Särna – Idre – 18.00 Särna - Älvdalen

18/701.30Särna – Idre – 02.30 Särna - Älvdalen

 

MUSIK & MOTOR FESTIVALEN

Idre Strandskolan – Särna – Åsen – Brunnsberg – Loka (rv) – Rot – Holen – Älvdalen norra – Älvdalen apoteket – Älvdalens busstation slutstation.

 

Älvdalens busstation – Älvdalen apoteket – Älvdalen norra – Holen – Rot – Loka (rv) – Brunnsberg – Åsen – sedan efter riksvägen upp till Särna och Idre, Strandskolan slutstation.

 

9/810.00Idre – 10,30 Särna – Älvdalen

9/819.00Idre – 10,30 Särna – Älvdalen

 

9/821.00Älvdalen – Särna – Idre

9/802.30Älvdalen – Särna - Idre


// Frida Torsein