onsdag 13 augusti 2014

Nya tjänster på Älvdalens kommun

Just nu söker Älvdalens kommun två socialsekreterare. Kanske är du en av dem?

Socialkontoret i Älvdalens kommun söker två nya medarbetare till enheten Individ- och familjeomsorgen. På enheten blir vi åtta medarbetare. Vårt uppdrag är att arbeta med myndighetsutövning i form av utrednings- och förändringsarbete gällande barn, ungdomar och vuxna.

I rollen som Socialsekreterare ska Du under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inrikta Ditt arbete på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Detta innebär att identifiera och tillsammans med den enskilde arbeta med de hinder som föreligger, för att möjliggöra att den enskilde blir självständig.

Arbetet sker i nära samverkan med berörda myndigheter och/eller med den enskildes nätverk. Din roll som socialsekreterare i arbetsgruppen blir att utreda, fatta beslut om och verkställa insatser samt uppföljning av dessa.

Kanske finns du, vår nya medarbetare, alldeles runt knuten?
Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig utbildning. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete med barnavårdsutredningar, BBIC, samt ha kunskap om aktuell sociallagstiftning. Vid sidan av kraven på kompetens och erfarenhet är det viktigt att du är en positiv person med egen drivkraft och god förmåga att samarbeta/samverka. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna manliga sökande och sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

B körkort fordras, och det är att föredra om du kan tillträda snarast. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Kontakta Bengt Jonsson, 0251-314 60, IFO-Chef, för frågor. För fackliga kontaktpersoner, ring 0251-313 00, Älvdalens kommuns växel.

Sista ansökningsdag är 2014-09-21, ange referensnummer 254/2014 i ansökan. Skicka ansökan via epost till kommun@alvdalen.se


Mer information finns på http://www.alvdalen.se
Läs mer på bloggen:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/08/alvdaelns-kommun-soker-larare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/07/alvdalens-kommun-soker-larare-arskurs-2.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/07/alvdalens-kommun-soker-plan-och.html//Frida Torsein