tisdag 12 augusti 2014

Skogsstyrelsen utlyser företagsstöd

Är du företagare? Ser du nya möjligheter och vill växa? Då kan stödet Väx med skogen vara en möjlighet för dig. Sök senast 1 september. Stödet på 10 miljoner kronor per år finns att söka under perioden 2012-2015. Intresset för stödet har hittills varit mycket stort. För 2014 har Skogsstyrelsen till pågående ansökningsomgång utökat stödet med tre miljoner kronor som specifikt riktas mot exportfrämjande samt jämställdhet för att gynna kvinnor och kvinnligt företagande.

Syfte
Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för jobb med anknytning till skog. Väx med skogen är en del av regeringens satsning "Skogsriket".

Vad kan man få stöd till?
Du kan få stöd för åtgärder som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt inom förädling och innovation eller för upplevelser och rekreation med anknytning till skog. Exempel på åtgärder som fått stöd finns inom områdena träbearbetning, naturnära upplevelseturism och produktutveckling. I pågående ansökningsomgång finns även medel som särskilt riktas mot exportfrämjande samt jämställdhet.


Vem kan söka stödet?
Små företag upp till mellanstora företag kan söka detta stöd inom satsningen Väx med skogen. Även organisationer eller föreningar som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet kan söka.

Sök stödet före 1 september 2014
Senast den 1 september måste ansökan vara inne hos Skogsstyrelsen.

Bidragets storlek och villkor för stödet
Det minsta du kan söka i bidrag är 30 000 kronor. Pengarna betalas ut när stödet beviljas. Ingen åtgärd får påbörjas förrän ansökan beviljats.

Hur söker jag stödet?
Du söker stödet på en särskild blankett, som finns här: http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Blanketter/Statliga-stod/. Innan du fyller i ansökan, läs anvisningarna på blanketten noga och gärna grunderna för prioritering av ansökningar till Väx med skogen.


Passa på nu ni som har skog och funderar på att utveckla denna näring! Läs mer om stödet här: http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Stod-och-bidrag/Vax-med-skogen/


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/05/skogen-som-resurs.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/11/lyckad-traff-pa-temat-skogen-som.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/11/skogen-som-startkapital.html//Frida Torsein