torsdag 4 september 2014

ALMIs mentorskapsprogram

Almi har under åren haft ett väldigt populärt Mentorskapsprogram - och nu är det dags igen! Programmet är under ett år, och du får en egen mentor till dig och ditt företag. Det finns två program - ett för dig som är i uppstartsfas och ett för dig som har ett företag i en utvecklingsfas.

Kan du tänka dig att bli mentor till ett företag?
Eller vi du ha en mentor?
ALMIS Mentorskapsprogram

Varje år matchas mentorpar i de två mentorprogrammen - Mentor Starta Företag och Mentor Utveckla Företag. Företagare i uppstartsfas eller i utvecklingsfas har mycket att vinna på att delta i det ettåriga programmet. Som adept blir man matchad med en noggrant utvald mentor. Mentorerna är personer från näringslivet med affärssinne och hjärtat på rätt ställe. De ställer upp helt utan ersättning för de bär alla på en vilja att dela med sig av sitt kunnande.


För att ett mentorskap ska fungera som allra bäst krävs det en bra matchning. Matchningen görs utifrån adepternas behov och efter mentorernas möjlighet att utifrån sina kompetenser och erfarenheter kunna stötta adepten på bästa sätt. Alla adepter och mentorer intervjuas för att säkerställa att företagets behov är klara, samt branscherna och erfarenheterna. En grundpelare i detta framgångsrika program är att mentorer och adepter inte verkar i samma bransch. Detta för att undvika möjliga konkurrenssituationer och för att det ger mängder av nya infallsvinklar och positiva korsbefruktningar.

Mentor – starta företag
Mentor – starta företag riktar sig till dig som befinner dig i uppstartsfasen med ditt företagande och vill utvecklas och öka lönsamheten med hjälp av en mentor.

Mentor – utveckla företag
Mentor – utveckla företag passar dig som har ett etablerat företag som vill växla upp. Du vill öka tillväxten och är beredd att arbeta målinriktat för att du och ditt företag skall nå dit. Alla Almis mentorer, som ställer upp ideellt, har lång erfarenhet av företagande och av att göra affärer.

Här anmäler du dig om du är företagare och vill ha en mentor: http://almianmalan.se/mentor/anmalan-adept/
Och här går du in om du kan tänka dig att vara mentor: http://almianmalan.se/mentor/anmalan-mentor/


Läs mer:
http://www.almi.se/GavleDala/Erbjudanden/Mentorprogram/
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/05/almis-mentorprogram.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/03/soker-du-en-mentor.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/11/soker-du-en-mentor-ring-marianne-pa-almi.html//Frida Torsein