Årets Up to Date

Det människor längtar efter och prioriterar på semestern förändras över tid. Då gäller det att hänga med och anpassa och utveckla den egna verksamheten i takt med tiden för att stå sig i en ökande global konkurrens. Men med stadigt ökande besöksvolymer väntar belöning för den som når fram med rätt upplevelser.


Det hela började i Leksand 2009. Sen sågs vi på Magasinet i Falun och Romme Alpin i Borlänge. 2012 gjorde vi en variant på flera platser i Dalarna. Förra året sågs vi i Tällberg. Nu är det dags igen!! 


Den gemensamma vision vi tagit fram och arbetat med sedan 2009 säger att:  
”Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion” 
För att nå dit behöver Dalarna ligga i den absoluta fronten när det gäller utvecklingen av framtidens destinationer, besöksprodukter och tjänster. Då måste vi också veta mera om vad morgondagens kunder efterfrågar.

På årets Up to Date kommer Kairos Future att presentera framtidens resande och vilka trender som påverkar oss. Du kommer att handfast få arbeta med vilka nya produktidéer  som uppstår i mötet mellan trender och din befintliga verksamhet!!!

Up to Date är en workshop där du får tillfälle att fördjupa dig i viktiga omvärlds-, konsument- och resandetrender och hur de kan påverka din egen verksamhet. Syftet med workshopen är att pröva på att arbeta med omvärldsdriven innovation.
Fokus kommer att ligga på att ta fram nya idéer till tjänster och produkter utifrån rådande trender. Det är alltså inte heta modetrender som står i fokus utan stabila trender som det kan löna sig att investera i!


  • Årets Up to Date blir den 22 oktober 2014, Lugnetkyrkan, Falun.

 

  • 09:00-16:30

 

  • Sista anmälningsdagen är 12 oktober

 


Klicka på bilden om du vill se mer information

 


Program:


09.00 Incheckning och kaffe

09.30 Destination Dalarna hälsar välkommen

10.00 Introduktion till metoden omvärldsdriven innovation     - Hur har andra jobbat med detta? Vad blev resultatet?

 - Trendföreläsning med diskussioner. 

 - Viktiga trender som påverkar besöksnäringens företag i Dalarna.

12.00 Lunch

13.00  Praktiskt arbete med omvärldsdriven innovation     

 (tillsammans i mindre grupper)

 - Vilka konsekvenser får de prioriterade trenderna för besöksnäringen i Dalarna?  

 - Vilka nya produktidéer uppstår i mötet mellan trenden och befintlig verksamhet?   - Finns det något hot som lurar som vi behöver se upp med?      - Vilka insikter uppstår som rör kommunikationen?

16.00 Utbyte av idéer mellan grupperna

16.30 Reflektioner, sammanfattning och avslutning


// Karin Ardefelt