fredag 26 september 2014

Kan miljöteknik vara en affärsmöjlighet?


Under 22 och 23 oktober kommer jag och Frida att göra några företagsbesök i vår kommun tillsammans med Green Business region . Green Business Region är en innovations- och samverkansarena för miljöteknikföretag i Dalarna och Gävleborg. Kort sagt en plattform för miljöteknikföretag. Vill du att vi besöker dig/ditt företag? 

Vad är Green Business Region för något? 
 

Kan Miljöteknik vara en affärsmöjlighet?

Vad är då ett miljöteknikföretag, kan man börja med att fråga sig. Det kan vara så enkelt som ett företag som byter till däck på sina skogsmaskiner som i sin tur gör att maskinen gör mindre åverkan på naturen, till exempel. Så enkelt kan det vara att förklara vad ett miljöteknikföretag är. Att företaget man driver värnar om miljön, kan vara bra i marknadsföringssyfte.

Även om klimat- och miljöutmaningen kan ses som vår tids största hot, så är det också en möjlighet att skapa nya jobb och nya företag, öka exportintäkterna och bidra till en bättre miljö både här hemma och i vår omvärld. Runt om i världen görs stora investeringar inom olika miljöteknikområden. Detta öppnar stora möjligheter för svenska miljöteknikföretag att matcha behov och efterfrågan för en hållbar tillväxt, utveckling och jobbskapande i Dalarna, Sverige och globalt.

Runt om i världen görs stora investeringar inom olika
miljöteknikområden. Detta öppnar stora möjligheter för svenska miljöteknikföretag att matcha behov och efterfrågan för en hållbar tillväxt, utveckling och jobbskapande i Dalarna, Sverige och globalt.

Green Business Region uppgift är att ge Dalarnas och Gävleborgs miljöteknikföretag bättre förutsättningar att ta vara på de möjligheter som denna utveckling erbjuder – både på hemmaplan och på en global marknad.

Om du vill att vi besöker dig/ditt företag, kontakt i sådana fall mig Karin karin.ardefelt@alvdalen.se tel. 0251-31228 eller Frida frida.torsein@alvdalen.se tel. 0251-31231.

  
// Karin Ardefelt