torsdag 20 november 2014

Älvdalsmodellen

I Älvdalens skolor har man under 90-talet arbetat med retorik. Karin Beronius var en mycket engagerad lärare under den perioden och arbetade som projektledare. Det var detta projekt som tog fram Ävdalsmodellen. Nu har det dessutom blivit en bok i ämnet. Det är Karin Beronius Lena Nilsson från Älvdalens kommun som har skrivit denna bok om retorik.

På bilden ser du Karin Beronius till höger och Lena Nilsson till vänster.

Retorik ligger i tiden. Det är viktigt att kunna och våga utrycka sig i dagens samhälle. De flesta högskolor och universitet har idag utbildningar i retorik och fler och fler grundskolor och gymnasier inför ämnet.

Det är företaget "Rhetor Dalarn" från vår kommun som tagit fram en bok i ämnet. Läs mer om Karins företag "Rhetor Dalarna" genom att klicka här.

http://www.retorikforlaget.se/titlar/retorik-i-skolan
På bilden ser ni bokens framsida.

Nu finns boken till försäljning "Retorik i skolan" "Retorik i skolan" har också en egen hemsida fylld med övningar, kopieringsunderlag, länkar och den finns även som FB-sida:

//Karin Ardefelt