onsdag 14 januari 2015

Förenklig av momshantering

1 januari 2015 införs en välkommen reform av importmomsen då denna flyttas över från Tullverk till Skatteverk för momsregistrerade företag.


  • Enligt dagens system ska, när varor importeras från ett land utanför EU, moms först betalas till Tullverket och därefter återbetalas av Skatteverket vilket innebär en påfrestande likviditetspåverkan. Hanteringen medför också stora skatterisker då importmomsen ofta blir felredovisad och kan medföra både tulltillägg och skattetillägg.

  • Från och med 2015 ska istället Skatteverket hantera importmomsen för den som är momsregistrerad. Istället för att betala importmoms ska så kallad förvärvsmoms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet användas.


  • Det innebär att köparen själv redovisar såväl utgående som ingående moms avseende importen i sin skattedeklaration. Förvärvsmoms i skattedeklarationen till Skatteverket, istället för hantering via Tullverket som sker idag, ger en likviditetsförbättring och är en förenkling och förbättring av momshanteringen.


Företag och ombud måste nu se över sina rutiner och affärssystem så man kan hantera de nya reglerna.

För mer information kring förändringen se Skatteverkets respektive Tullverkets information nedan:

//Karin Ardefelt