fredag 13 mars 2015

Beslut gällande trängslets regleringsfond kommer under juni månd

Vi vill bara meddela våra kommuninvånare som sökt pengar i från Trängslets regleringsfond att Länsstyrelsen har meddelat oss att hela processen är försenad. Beslut kommer att komma ut under juni månad 2015.
Länsstyrelsen håller just nu på med att registrera alla ansökningar och sammanställa dessa. Förhoppningsvis får kommunen handlingarna i nästa vecka för remissyttrande.


//Karin Ardefelt