torsdag 19 mars 2015

Följetong "Eko Dröm Älvdalen" del 11

Under 14 dagar kommer vi att lägga ut en följetong med filmer från vår kommun. I varje film berättar en entreprenör/person i vår kommun om sitt miljöarbete. Här publicerar vi nu Del 11 i från "Eko Dröm Älvdalen". Del 11 spelas in under Särna festvecka, där jag Karin Ardefelt näringslivssamordnare intervjuas.


Klicka här för att se "Eko Dröm Älvdalen" - Del 11 spelas in under Särna festvecka, där jag Karin Ardefelt näringslivssamordnare intervjuas.


https://www.youtube.com/watch?v=a9BZlRNmQAY

Miljökontoret har gjort dessa filmer bland annat för att de vill visa allmänheten att det finns många människor som gör mycket för miljön i vår kommun. Många gånger vet vi inte vad andra gör och dessa filmer kan vara ett sätt att inspirera och dela kunskap och erfarenheter. Miljökontoret vill visa att miljöarbete är ett vinn-vinnkoncept.

Läs mer:
Del: 1 http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/03/vi-hor-ihop-vi-som-bor-och-verkar-i.html
Del: 2 http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/03/foljetang-eko-drom-alvdalen-del-2.html
Del: 3 http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/03/foljetong-eko-drom-alvdalen-del-3.html
Del: 4 http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/03/foljetong-eko-drom-alvdalen-del-4.html
Del: 5 http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/03/foljetong-eko-drom-alvdalen-del-5.html
Del: 6 http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/03/foljetong-eko-drom-alvdalen-del-6.html
Del: 7 http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/03/foljetong-eko-drom-alvdalen-del-7.html
Del: 8 http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/03/foljetong-eko-drom-alvdalen-del-8.html
Del: 9 http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/03/foljetong-eko-drom-alvdalen-del-9.html
Del: 10 Älvdalens Näringslivskontors blogg: Följetong "Eko Dröm Älvdalen" del 10  

//Karin Ardefelt