måndag 11 maj 2015

Maria Rydqvist fick Jämlikhetspriset 2015

"Jämställdhet Norra Dalarna" (JND) är en förening som under företagsmässan passade på att uppmärksamma en person i Älvdalens kommun som vågat ifrågasätta ett helt etablissemang. Föreningen (JND) har fått hjälp av kommuninvånare att lyfta fram företag, föreningar och privatpersoner vilka utmärkt sig inom jämställdhet, jämlikhet eller integration! Priset 2015 delades ut till Maria Rydqvist som uppmärksammat oss på obalansen i vårt samhälle, vi vill tacka dig för att du gjort din röst hörd och att du vågat ställa dig upp och ifrågasatt.
 

Jämlikhetspriset 2015 delas ut till Maria Rydqvist

 Grattis Maria


Motivering:

Jämlikhetspriset 2015 delas ut till en person som med skarp ton och stort mod vågat ifrågasätta ett helt etablissemang.
Denna modiga person har tydligt med stor genomslagskraft spridit sitt ord vilket har fått stort gehör och hennes tankar har uppmärksammats i en rad olika riksmedier. Utan krusiduller utrycker hon att förändring krävs i en organisation som bara är uppbyggd för att passa män. Hon undrar om vi inte ska använda oss av hela befolkningen.

Vår pristagare Maria Rydqvist uppmärksammar oss på obalansen i skidsporten. Hon beskriver att verksamheten har skapats, formats och styrts av män. År ut, år in. Maria Rydqvist påminner oss om att det fortfarande 2015 existerar olika prissummor i dam- och herrklasserna.
Vi tackar för att du gjort din röst hörd och att du vågat ställa dig upp och ifrågasatt.  Det behöver fler som du Maria.


Klicka här och läs vad Maria själv skriver om utmärkelsen

Längst till vänster ser ni Maria Rydqvist bredvid årets nyföretagare "Byvägen 30" och årets företagare "Sportkullan"


Mångfald ger ett mervärde för företag, medarbetare och kund.


Jämställdhetsarbetet är ett verktyg för att bredda mångfalden på företaget. För att förenkla detta har
Jämställdhet Norra Dalarna utvecklat ett spel som kan underlätta för företaget/organisationens arbete med i dessa frågor.


http://www.visitdalarna.se/sv/visitidre/tema/jamstalldhet/vara-spel/
Jämställdhetsspelet är vårt vuxenspel


http://www.visitdalarna.se/sv/visitidre/tema/jamstalldhet/vara-spel/
Jämlikhetsspelet är avsett för ungdomar mellan 14 och 20 år.
Syftet med våra pel är att ge insikt i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor samt att öka förståelsen mellan olika människor och kulturer.På bilden från vänster Karin Ardefelt, Herbert Halvarsson, Maria Rydqvist, Barbara Frilund-Ekberg, Lena Nilsson.


// Karin Ardefelt

Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/02/hjalp-till-att-noiminera-till.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/04/arets-nyforetagare-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/04/arets-foretagare-i-alvdalens-kommun-2014.html