fredag 12 juni 2015

Gott samarbete lönar sig, visar den nya enheten "arbete och utveckling"

I Särna kan nu eftersatt röjningsarbete åtgärdas tack vare ett samarbete mellan Kommunen, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Ett projekt har startats i kommunens nya enheten "arbete och utveckling" vilket har lett till sex nya arbetstilfällen i vår kommun. Läs mer nedan.


Projektet, som innebär 6 nya arbetstillfällen i Särna, är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Älvdalens kommun där Arbetsförmedlingen tar större delen av finansieringen med syftet att stärka människors ställning på arbetsmarknaden.

Björn Tegnér
 - Det här är ett samarbete där vi (kommunen) får tillbaka mycket med förhållandevis små medel. Genom att satsa på detta projekt växlar vi upp kommunens pengar genom statliga medel i form av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Berättar Björn Tegnér som är Chef på enheten för arbete och utveckling.


Projektet som fått namnet "Vi Röjer" är på ett år och målet är att det fortsätter drivas som ett socialt företag.


 Daniel Modigh
- Namnet kommer utifrån tanken att Vi Röjer undan eftersatt skog i Särna med omnejd och dessutom att Vi Röjer undan personliga hinder. Tillägger Daniel Modigh, den av enhetens coacher som sitter på Särnakontoret och som tillsammans med Björn jobbat fram projektet.


Projektet ska präglas/genomsyras av entreprenörsanda och en viktig del är utbildning och där har Norra Dalarnas samordningsförbund (Finsam) täckt dessa kostnader. Det genomfördes nyligen en utbildning i röjsåg och till hösten blir det handledarutbildning för personerna i projektet. När de blivit varma i kläderna är tanken att några av de också ska ta emot och handleda praktikanter och på så sätt ha en verksamhet för personer som inte är fullt redo att jobba i den öppna arbetsmarknaden, men som genom praktik kan bygga upp och stärka sin arbetsförmåga.

Prästkragen, som ligger vid Gammelkyrkan, är bas och där har projektet redan en som arbetstränar genom att varje morgon servera frukost. Ett sätt att öka arbetsglädjen och gemenskapen men också som en del i att vara Särnas motsvarighet till Baured i Älvdalen, där liknande verksamhet finns.

På bilden ser ni delar av röjarlaget, i mitten Daniel Modigh och längst till höger arbetsledaren Stefan Söderqvist   


Det är ett samarbete med många vinster. Stefan Söderqvist som är arbetsledare för teamet i Särna håller för tillfället på att kratta och samla ihop träd och grenar vid rastplatserna ovan Särnaheden och ska sedan fortsätta på och omkring Särna Camping.

- Förutom att det blir fint i Särna så är samhällsnyttan god, att ha ett arbete är ett stort värde för människan och en viktig del för folkhälsan, tillägger Daniel.Två stycken har också jobbat på Lomkällan som också är i startgroparna med Fornminnesföreningen som tagit på sig att driva det. De ser det som en möjlighet för projekten att på något sätt samverka i framtiden.

- Vem vet kanske kan ett socialt företag vara det som gör att det blir liv igen och Lomkällan åter kan blomma, avslutar Björn.// Karin Ardefelt

Läs mer :
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/06/sammanfattning-av-vart-forsta.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/09/en-fullspackad-dag-pa.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/10/inspirerande-formiddag-med-ungdomar-i.html