onsdag 1 juli 2015

Enkät till alla företagare i Älvdalen kommun

Älvdalens kommun ska ta fram en ny näringslivsstrategi. Som ett steg i det arbetet vill vi ha er hjälp - genom att svara på vår enkät kan du hjälpa oss att arbeta med rätt saker.


Syftet med näringslivsstrategin är vi ska kunna prioritera vad näringslivskontoret ska arbeta med.

Vi har åtta frågor som vi önskar att du svarar på. Klicka på här för att kommer till frågorna.Vill du läsa vår gamla näringslivsstrategi, då ska du klickar här.


Näringslivsstrategin ska bygga på de fem politiska målen som tagits fram under denna mandatperiod:

God hushållning, delaktighet, demokrati, miljö och fler invånare. Vi kommer att använda era svar från enkäten och väva samman det med de politiska målen till en ny näringslivsstrategi.Enkäten är på 10 frågor, och vi hoppas att ni vill ta er tid att svara på den. Tack på förhand!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/06/offentliga-upphandlingar-i-alvdalens.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/06/byggbara-tomter-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/06/medborgardialog-gallande-va-plan.html


//Frida Torsein Karin Ardefelt