tisdag 7 juli 2015

Pågående direktupphandling

Här nedan kan ni se en pågående direktupphandling i Älvdalens kommun. Det som vi är i behov av vid detta tilfälle är en Processledare vid framtagande av en ny VA-plan.
 
 
Framöver ska vi försöka att kommunicera ut vilka direktupphandlingar som pågår i kommunen, eventuellt kan du och ditt företag vara med och räkna.
Kontaktperson i detta ärende är Christina Holback, förvaltningschef Samhällsutvecklingsförvaltningen 0251-31455 christina.holback@alvdalen.se .
 
 
 
Christina Holback
 
Nedan ser ni förfrågningsunderlaget, klicka på bilderna om du vill se dem i större format. Du kan också kontakta Christina Holback om du vill ha det skickat till dig.